Windows 8 może poszczycić się dobrą wydajnością i dużą szybkością działania. Zawsze jednak można pokusić się o kilka usprawnień, które przyspieszą działanie poszczególnych funkcji systemu. Przedstawiamy dwie porady, które pomogą wam w optymalizacji zarówno Windowsa 7 jak i 8.

Aby osiągnąć dobre efekty wystarczy zmienić dwie wartości w rejestrze systemowym. Rejestr możemy uruchomić poprzez otwarcie ekranu startowego, wpisanie na klawiaturze “regedit” (bez cudzysłowów), a następnie wybranie ikony z kostką. Możemy także na pulpicie wcisnąć kombinację klawiszy [Win] + R, a następnie wpisać “regedit” i potwierdzić przyciskiem OK.

1. Skracamy czas ładowania menu.

W rejestrze systemowym wartość MenuShowDelay jest odpowiedzialna za odstęp czasowy pomiędzy kliknięciem myszy a ukazaniem się np. menu kontekstowego na pulpicie. Domyślnie ta wartość jest ustawiona na 400, możemy jednak zmniejszyć ją do bardzo niskiej liczby lub nawet do zera, co poskutkuje błyskawicznym rozwijaniem się zagnieżdżonych elementów menu kontekstowego oraz podobnych części interfejsu systemowego.

Windows 8 - MenuShowDelay

W tym celu rozwijamy kolejno drzewka “HKEY_CURRENT_USER” i “Control Panel”, a następnie zaznaczamy katalog “Desktop”. W prawej części okna rejestru szukamy pozycji “MenuShowDelay”. Klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję “Modyfikuj”. Zmieniamy domyślną wartość na 0 lub 20 w zależności od gustu. Po wpisaniu potwierdzamy przyciskiem OK i zamykamy rejestr. Ustawienia wejdą w życie po ponownym uruchomieniu komputera.

2. Zmniejszamy czas, po którym pokazują się chmurki z szczegółami.

Windows 8 - chmurka ze szczegółami

System wyświetla chmurki ze szczegółowymi informacjami na temat elementu, który znajduje się pod kursorem myszy. Przykładem jest tu chociażby data i godzina w zasobniku systemowym - po najechaniu musimy chwilę poczekać, zanim system wyświetli chmurkę ze słowną wersją daty i dniem tygodnia. Za opóźnienie tego elementu odpowiedzialna jest funkcja MouseHoverTime, którą również znajdziemy w rejestrze.

Windows 8 - zmniejszamy czas, po którym pokazują się szczegóły

Aby zmniejszyć czas, po którym wyświetlą się szczegóły pod kursorem myszy, należy w rejestrze przejść do sekcji “HKEY_CURRENT_USER”, udać się do folderu “Control Panel”, a następnie wybrać katalog “Mouse”. W prawej części okna rejestru szukamy pozycji “MouseHoverTime”, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję “Modyfikuj”. W nowym oknie wpisujemy pożądaną wartość - im mniejsza tym szybciej wyświetlone zostaną szczegóły. Wpisanie wartości zerowej sprawi, że chmurki wyświetlą się błyskawicznie po najechaniu myszką. Potwierdzamy nową wartość przyciskiem OK, zamykamy rejestr i restartujemy system.

Zmniejszenie odstępów czasowych sprawi, że nawigacja i wyświetlanie szczegółow będzie odbywać się w systemie znacznie szybciej, płynniej oraz da wrażenie większej czułości komputera na komendy użytkownika.