IrfanView ShellExtension Download

Prosta darmowa nakładka dla interfejsu systemowego eksploratora pozwalająca na dodanie do jego opcji kilku przydanych funkcji programu IrfanView.