Office XP Service Pack Download

Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Office XP zawiera najnowsze aktualizacje pakietu Microsoft Office XP. Dodatek ten zawiera ważne rozszerzenia zabezpieczeń oraz poprawia stabilność i wydajność. Jest przeznaczony dla wszystkich wersji pakietu Office XP. Oprócz aktualizacji wydanych po dodatku SP2 jego zawartość obejmuje wszystkie aktualizacje dołączane z dodatkami Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office XP.

Dodatek SP3 dla pakietu Office XP jest przeznaczony dla następujących wersji i programów pakietu Office XP:
* Microsoft Office XP Professional
* Microsoft Office XP Professional z programem Microsoft FrontPage®
* Microsoft Office XP Standard
* Microsoft Office XP Standard for Students and Teachers
* Microsoft Office XP Small Business Edition
* Microsoft Access 2002
* Microsoft Excel 2002
* Microsoft FrontPage® 2002
* Microsoft Outlook® 2002
* Microsoft PowerPoint® 2002
* Microsoft Word 2002
* Microsoft Publisher 2002
* Microsoft Office XP Web Components