Combat Mission: Shock Force - Infantry with M4 Carbines Video Download

Combat Mission: Shock Force w której ukazany zostanie hipotetyczny konflikt pomiędzy Syrią, a NATO. Użytkownik wcieli się w dowódcę wojsk Sprzymierzonych i będzie miał za zadanie dowodzić grupami jednostek specjalnych. W praktyce oznacza to, że wykorzystując niezbyt liczny zespół żołnierzy będzie trzeba wysadzić w powietrze pół kraju. Aby tego dokonać, należy prawidłowo planować i wykonywać misję.