Wraz z wydaniem aktualizacji Windows 8.1 Microsoft wprowadził jeszcze lepszą integrację między systemem operacyjnym, a aplikacją SkyDrive. Program ten służy do uploadowania plików do chmury i udostępniania ich innym osobom.

Jedną z najciekawszych nowości jest możliwość uzyskania dostępu offline do zgromadzonych na SkyDrive'ie plików. Przydaje się to wtedy, gdy jesteśmy np. w podróży, a połączenie internetowe 3G działa tylko okazyjnie.

Aby włączyć tryb offline należy uruchomić aplikację SkyDrive z ekranu startowego. Potem trzeba przejść do opcji dostępnych na pasku zaklęć i odszukać polecenie Dostęp do wszystkich plików offline (Access all files offline).

SkyDrive

Kolejnym krokiem jest pobranie wszystkich dokumentów ze SkyDrive'a na lokalny dysk twardy. Może to potrwać kilka minut.

Jeżeli nie interesuje nas download wszystkich plików możemy kliknąć prawym klawiszem myszy dowolny folder w obrębie katalogu SkyDrive na HDD. Znajduje się tam polecenie Udostępnij offline (Make available offline).