Każda z przeglądarek oferuje opcję przybliżania. Najczęściej wywołujemy ją poprzez przytrzymanie klawisza CTRL i przesuwanie kółkiem myszy. Przeglądarka wtedy przybliży lub oddali widok strony. Jest to przydatne w przypadku, gdy nasz laptop ma dużą rozdzielczość przy małym ekranie. Niestety, ustawienia ograniczają się do wybranej strony lub resetują po ponownym uruchomieniu przeglądarki. Co z tym zrobić?

Stałe przybliżenie w przeglądarce

Opcja przybliżania bywa zbawienna w przypadku niektórych urządzeń. Korzystając z 13-calowego ultrabooka o rozdzielczości Full HD 1920x1080 niektóre strony bywają naprawdę nieczytelne. Możemy jednak sobie z tym poradzić poprzez funkcję zoom w przeglądarkach. Domyślnie jednak ustawienia nie są zapisywane bądź wymagają przybliżania każdej strony z osobna. Można jednak zainstalować rozszerzenia do przeglądarek, które na stałe ustawią przybliżenie dla wszystkich stron.

Ustawianie przybliżenia w przeglądarce Firefox

W Firefoksie możemy regulować przybliżenie za pomocą przycisku CTRL i kółka myszy. Niestety, ustawienia są indywidualne dla każdej strony. Aby ustawić przybliżenie na stałe i dla wszystkich stron skorzystamy z rozszerzenia o nazwie NoSquint. Rozszerzenie to pozwala na ustawienie różnego przybliżenia, osobno dla tekstu jak i dla całej strony, a także umożliwia wprowadzanie zmian zarówno dla wszystkich jak i dla pojedynczych stron.

Firefox NoSquint - zoom na pasku dodatków

Po instalacji rozszerzenia możemy zauważyć, że na pasku dodatków (dolna część okna Firefoksa) wyświetlana jest ikona z aktualną wartością przybliżenia. Z kolei w górnej części, tuż obok paska adresu i wyszukiwarki, wyświetlane są przyciski “-” oraz “+”, którymi możemy ustawiać przybliżenie dla strony, na której się aktualnie znajdujemy.

Gdy klikniemy w ikonę z lupą na pasku dodatków, to Firefox wyświetli bardziej szczegółowe ustawienia w nowym okienku. Możemy tu ustawić osobną wartość przybliżenia dla całej strony i osobną dla samego tekstu. Ustawienia te również ograniczają się do aktualnie odwiedzanej strony.

Firefox NoSquint - ustawienia dla indywidualnej strony

Jeżeli chcemy ustawić globalną wartość przybliżenia, która będzie obowiązywać na wszystkich stronach, to należy najpierw wywołać wspomniane wcześniej okno poprzez kliknięcie w ikonę z lupą, a następnie przejść do sekcji “Global settings” (Ustawienia globalne). Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki “Zooming”.

Firefox NoSquint - ustawienia globalne

W tym miejscu możemy ustawić domyślne ustawienia przybliżania dla tekstu i stron, które będą obowiązywać na wszystkich stronach. Oczywiście nadal możemy ustawiać osobne ustawienia dla indywidualnych stron za pomocą przycisków “plusa” i “minusa”. Indywidualne ustawienia dla poszczególnych stron zawsze mają pierwszeństwo przed globalnymi ustawieniami obowiązującymi domyślnie na wszystkich witrynach.

Ustawienie stałego przybliżenia w Google Chrome

Google Chrome również posiada rozszerzenie, które umożliwia ustawienie stałego przybliżenia dla wszystkich stron. Nie jest aż tak rozbudowane, jak NoSquint dla Firefoksa, ale w pełni spełnia swoje zadanie. Ukrywa się w Chrome Web Store pod jakże wymowną nazwą Zoom.

Po zainstalowaniu rozszerzenia zauważymy, że obok paska adresu pojawiła się ikona z literą Z. Gdy w nią klikniemy, Chrome wysunie suwak, którym możemy regulować przybliżenie na stronach. Domyślnie ustawienia aplikowane są dla strony, na której aktualnie się znajdujemy.

Chrome - Zoom - ustawienia przybliżania

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić ustawienia Zoom w taki sposób, aby jedno ustawienie przybliżenia oddziaływało na wszystkie strony, które odwiedzamy. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę Z, a następnie wybieramy “Opcje”.

Chrome - Zoom - ustawienie przybliżania dla wszystkich stron

W opcjach rozszerzenia Zoom należy zaznaczyć opcję “Apply the zoom level to all pages.” (Zastosuj ustawienia przybliżenia dla wszystkich stron). Teraz możemy ponownie wysunąć suwak przybliżenia i ustawić procentowo odpowiednią wartość przybliżenia dla wszystkich stron. Po przełączeniu ustawień Zoom na oddziaływanie na wszystkie strony może być konieczne ponowne uruchomienie przeglądarki.