Większość osób, które dba o porządek na dysku, posiada wszystkie dane posegregowane w osobnych folderach. To oczywiście dobra praktyka, która pozwala zapobiegać tworzeniu się bałaganu. Czasem jednak dochodzi do sytuacji, gdzie potrzebujemy zlikwidować całą strukturę katalogów i przenieść wszystkie pliki do jednego, dużego folderu.

Folder Merger - jak złączyć foldery?

Jeżeli mamy wiele katalogów, to przenoszenie wszystkiego ręcznie będzie wiązało się z otwieraniem każdego folderu, zaznaczaniem wszystkich plików, kopiowaniem ich i wklejaniem do innego miejsca. To niestety mało wygodne rozwiązanie, zwłaszcza wtedy, gdy mamy jeszcze dodatkowe podfoldery.

Rozwiązaniem jest niewielki program o nazwie Folder Merger, który po prostu scala wybrane podfoldery do jednego dużego katalogu. Wszystkie pliki znajdujace się w wybranych przez nas katalogach zostaną wyciągnięte ze swoich folderów i wrzucone luzem do nowego agregatora.

Aplikacja jest prosta w obsłudze i wykonanie wszystkich operacji nie sprawi nikomu problemów. Aby zacząć pracę z łączeniem folderów, najpierw musimy przygotować sobie jeden duży katalog, do którego wrzucimy wszystkie foldery, które mają zostać scalone. Niestety, aplikacja nie pozwala wskazywać folderów z różnych dysków - wszystkie katalogi, które chcemy połączyć w jeden duży, muszą zostać najpierw przeniesione do jednego agregatora.

Folder Merger - okno programu

Gdy już wskażemy miejsce, w którym znajdują się katalogi do scalenia, to Folder Merger przeskanuje je i wyświetli na liście wszystkie znalezione w nich pliki. Na samym dole znajdzimy przycisk “Browse desination folder”. Klikamy w niego i wybieramy sobie katalog, do którego mają zostać przeniesione wszystkie znalezione pliki.

Gdy wskazaliśmy już folder źródłowy oraz docelowy, to jedyne co pozostaje, to kliknąć w przycisk “Merge now”. Aplikacja przeniesie  wszystkie pliki występujące na liście do nowego katalogu. W nowym folderze nie powstaną żadne podfoldery - wszystkie pliki będą leżeć “luzem”.

Folder Merger to przydatne narzędzie jeżeli chcemy szybko pozbyć się skomplikowanej i głębokiej struktury katalogów i przenieść wszystkie pliki do jednego folderu. Minusem jest brak możliwości ręcznego wskazania kilku folderów z kilku dysków, przez co przed przystąpieniem do operacji najpierw musimy przenieść foldery do scalenia w jedno miejsce.