Chcesz przenieść wszystkie swoje ustawienia z Google Chrome do innej przeglądarki? Problem mogą stanowić zapisane w programie hasła. Na szczęście, również i na to jest proste rozwiązanie.

W przeglądarce Google Chrome nie ma wbudowanego narzędzia do eksportu zapamiętanych haseł. Dlatego w tym poradniku posłużymy się zewnętrznym narzędziem.

Jest to darmowy program o nazwie ChromePass. Jego jedynym zadaniem jest pobranie i zapisanie haseł z naszej przeglądarki internetowej.

Po pobraniu i uruchomieniu ChromePass praktycznie od razu zobaczymy listę wszystkich haseł zapisanych w Google Chrome. Teraz wystarczy je tylko eksportować do pliku.

W tym celu zaznaczamy wszystkie rekordy widoczne na liście (np. Ctrl + A) i z paska narzędziowego wybieramy polecenie File > Save Selected Items. Nadajemy następnie nazwę plikowi i zapisujemy go w wybranym formacie (TXT, HTML, XML, CSV).

Możemy również podejrzeć zapisane hasła, dwukrotnie klikając na liście na wybrany rekord. Teraz można przystąpić do przenoszenia haseł do innej przeglądrki, bądź do zapisania kopii zapasowej w komputerze.