Google Chrome umożliwia niezliczone konfiguracje za pośrednictwem interfejsu przeglądarki internetowej, jednak w przypadku użytkownika systemu Windows 11 można uzyskać dostęp do dużej liczby ustawień z lokalnego Edytora zasad grupy. Problem polega na tym, że szablon administracyjny Google Chrome nie jest domyślnie instalowany za pomocą standardowego instalatora dla systemu Windows.

Edytor lokalnych zasad grupy to bardzo potężne narzędzie, z którego może korzystać właściciel/użytkownik komputera z systemem Windows lub administrator fizyczny lub zdalny. Dzięki niemu możesz aktywować lub dezaktywować funkcje systemu operacyjnego Windows lub konkretnego programu zainstalowanego na Twoim komputerze.

Aby jednak program zainstalowany w systemie Windows, taki jak przeglądarka Google Chrome, mógł być konfigurowany i kontrolowany za pomocą lokalnego edytora zasad grupy, należy również zainstalować odpowiedni szablon administracyjny programu. Problem polega na tym, że gdy przeglądarka Google Chrome jest instalowana przy użyciu standardowego pliku .exe, te szablony nie są instalowane w systemie Windows i dlatego nie można kontrolować przeglądarki z lokalnego edytora zasad grupy.

Na szczęście Google Chrome umożliwia później instalację szablonu administracyjnego dla systemu Windows i właśnie to chcemy pokazać w dalszej części tego poradnika.

Dlatego jeśli chcesz zainstalować szablon administracyjny Google Chrome w systemie Windows 11 lub 10, aby kontrolować i skonfigurować przeglądarkę z Edytora lokalnych zasad grupy, przeczytaj dalej ten post i postępuj z pokazanymi poniżej krokami:

Jak zainstalować szablony administracyjne w lokalnym edytorze zasad grupy Windows 11 lub 10 (Google Chrome)

1. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to pobrać szablon administracyjny Google Chrome za pomocą następującego linku: pobierz szablon administracyjny Google Chrome dla Windows

2. Po pobraniu szablonów w pliku .ZIP będziesz musiał go rozpakować.

3. Teraz w rozpakowanej zawartości będziesz musiał uzyskać dostęp do następujących folderów: Windows> adm> en-US

Uwaga: należy zauważyć, że ostatnio wybrany folder en-US odnosi się do języka angielskiego, więc jeśli chcesz użyć innego języka, możesz wybrać inny folder.

4. W tym folderze en-US znajdziesz potrzebny nam plik: Chrome.adm

5. Teraz przejdź do Edytora lokalnych zasad grupy

6. Będąc tutaj musisz przejść do:

Konfiguracja Użytkownika > Edytor Lokalnych Zasad Grupy > Konfiguracja Komputera > Szablony Administracyjne

7. Kliknij prawym przyciskiem myszy na: Szablony administracyjne

8. W menu kontekstowym należy wybrać opcję: Dodaj/Usuń szablony

9. Pojawi się małe okno, w którym należy kliknąć przycisk: Dodaj

10. Otworzy się okno przeglądarki, w którym musisz wcześniej przejść do lokalizacji pliku, aby go wybrać: Chrome.adm, który odpowiada szablonowi administracyjnemu Google Chrome

11. Jak tylko wybierzesz plik, zobaczysz szablon administracyjny Chrome wyświetlony w małym oknie. Teraz kliknij: Zamknij

12. Automatycznie szablon administracyjny Google Chrome będzie teraz dostępny do użytku.

13. Szablony administracyjne Google Chrome dla jednego lub wszystkich użytkowników znajdziesz w następujących lokalizacjach:

Konfiguracja Użytkownika > Szablony Administracyjne > Klasyczne Szablony Administracyjne (ADM) > Google > Google Chrome

Konfiguracja Komputera > Szablony Administracyjne > Klasyczne Szablony Administracyjne (ADM) > Google > Google Chrome

14. Gotowe, możesz teraz skonfigurować ustawienia Chrome z edytora lokalnych zasad grupy.

Rozwiązanie: Szablony administracyjne Google Chrome nie pojawiają się w Edytorze lokalnych zasad grupy w systemie Windows 11 lub 10.

Jeśli musisz skonfigurować ustawienia Google Chrome za pomocą Edytora lokalnych zasad grupy (na przykład zgodnie z jednym z naszych poradników), a nie zostaną one znalezione, wystarczy je dodać, jak wspomnieliśmy w poprzednich krokach.