Prosty sposób na ujawnienie bardziej szczegółowych danych na temat plików w Windows 8. Pokażemy wam, jak pokazywać rozszerzenia plików w systemie Windows 8 oraz Windows 8.1.

Jeżeli korzystacie z Eksploratora plików, czyli domyślnego menadżera plików w Windows 8, warto poznać więcej informacji na temat materiałów, z których korzystamy. Chociażby, jakie są rozszerzenia plików.

W tym celu otwieramy Eksploratora plików i przechodzimy do zakładki Widok w górnym pasku narzędziowym programu.

W zakładce Widok jedna z ostatnich sekcji to właśnie funkcja umożliwiająca ujawnianie informacji o rozszerzeniach plików. Oczywiście zaznaczamy ją i zaraz możemy przejść do dowolnego katalogu, gdzie będą wyświetlane interesujące nas informacje.

W tej samej zakładce Eksploratora plików możemy również zaznaczyć, aby system pokazywał ukryte elementy (pliki) w katalogach. Zakładka Widok pozwala też na zmianę ułożenia ikon w Eksploratorze plików. Możemy wyświetlać same ikony, widok szczegółowy itp.