Domyślnie system Windows 11 wyświetla tytuły folderów w górnej części okna, co jest znane jako pasek tytułu. Ten pasek tytułu pozwala szybko i bezpośrednio zidentyfikować folder, w którym się znajdujesz, po prostu spoglądając na jego nazwę. Jednak wielu użytkowników woli wyświetlać pełną ścieżkę folderu na pasku tytułu. W systemie Windows 11 jest to możliwe na kilka sposobów.

Należy zauważyć, że w Windows 11, gdy otwierasz eksplorator plików, domyślnie pasek tytułu pokazuje nazwę folderu, w którym się znajdujesz. W tym samym oknie zobaczysz również pasek adresu, który pokazuje wszystkie foldery, do których musiałeś uzyskać dostęp, aby dotrzeć do folderu, w którym aktualnie się znajdujesz. Jednak to nie jest dokładna ścieżka, ponieważ jeśli chcesz uzyskać dostęp do pełnej ścieżki, musisz kliknąć ten pasek adresu, aby ją wyświetlić.

Istnieje prostszy i szybszy sposób na poznanie dokładnej ścieżki folderu, w którym się znajdujesz. Windows 11 pozwala wyświetlić pełną ścieżkę folderów bezpośrednio na pasku tytułu otwartych folderów w Eksploratorze plików. Ta ścieżka zastąpi nazwę folderu.

Aby to osiągnąć, będziesz musiał tylko przeprowadzić niewielką konfigurację w systemie operacyjnym Windows 11, chociaż można również użyć polityki grupy, aby wyświetlić ścieżkę folderu na pasku tytułowym eksploratora plików. Poniżej pokażemy te 2 opcje:

Jak wyświetlić dokładną ścieżkę folderu na pasku tytułu Eksploratora plików w systemie Windows 11?

1. Otwórz Eksplorator plików systemu Windows 11.

2. Po otwarciu okna kliknij ikonę wielokropka.

3. Po wyświetleniu menu należy wybrać: Opcje

4. Otworzy się okno, w którym należy przejść do zakładki: Widok

5. Na liście ustawień zaawansowanych należy zaznaczyć opcję: Wyświetl pełną ścieżkę na pasku tytułu.

6. Na koniec nie zapomnij kliknąć OK i Zastosuj.

Po zapisaniu zmian zamknij okno i sprawdź, jak dokładna ścieżka folderu, w którym się znajdujesz, jest wyświetlana u góry okna Eksploratora plików.

Jak wyświetlić ścieżkę folderów na pasku tytułu w eksploratorze plików systemu Windows 11.

1. Uzyskaj dostęp do Edytora rejestru systemu Windows 11.

2. Po otwarciu okna edytora przejdź do:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState

3. Teraz w prawej części okna będziesz musiał dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy opcję: FullPath

4. Spowoduje to otwarcie małego okna, w którym należy wpisać cyfrę 1 lub 0 w zależności od tego, czy chcesz aktywować, czy dezaktywować wyświetlanie ścieżki folderu na pasku tytułowym:

  • Wpisz cyfrę 1, jeśli chcesz pokazać ścieżkę
  • Wpisz cyfrę 0, jeśli NIE chcesz pokazywać ścieżki, a zamiast tego pokazać tytuł folderu

5. Po wprowadzeniu cyfry 1 kliknij OK, aby zapisać zmiany.

6. Teraz uzyskaj dostęp do eksploratora plików, aby sprawdzić, jak dokładna ścieżka otwartego folderu jest wyświetlana w górnej części okna.