Dysk Google, dzięki znakomitej integracji z pakietem biurowym od Google’a jest w wielu przypadkach zapełniony dokumentami tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi oraz innymi projektami, które często współdzielimy ze znajomymi lub współpracownikami. Przedstawiamy kilka sztuczek, które ułatwią korzystanie z Dysku Google i umożliwią lepszą kontrolę nad przechowywanymi plikami.

Dysk Google - sztuczki, które warto znać

 

Mając do dyspozycji 15GB miejsca w chmurze warto nauczyć się, jak w pełni wykorzystać potencjał udostępnionej usługi. Dysk Google, dzięki integracji z webowym pakietem biurowym, oferuje sporo opcji współdzielenia plików, udostępniania ich oraz edycji. Niekiedy korzystamy z jakieś usługi, ale nie znamy w pełni wszystkich możliwości, które oferuje.

Sprawdź ilość plików w wybranym folderze lub na całym Dysku Google

W Windowsie możemy szybko sprawdzić ilość plików w danym katalogu - wystarczy wejść do jego właściwości. W przypadku Dysku Google sprawa wygląda nieco inaczej i nie możemy w taki sam sposób sprawdzić ilości dokumentów czy arkuszy kalkulacyjnych. Możemy jednak wykorzystać mechanizm pobierania plików. Aby to zrobić, należy kliknąć w strzałkę obok wybranego folderu, a następnie z rozwijanego menu wybrać opcję “Pobierz”.

Sprawdzanie ilości plików na Dysku Google

Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym możemy pobrać całą zawartość wybranego przez nas katalogu lub całą zawartość Dysku Google. Nie musimy jednak niczego pobierać - okno to wyświetla podsumowanie z ilością plików. W zakładce “Wybrane elementy” wyświetla się ilość plików w wybranym przez nas katalogu, z kolei w zakładce “Wszystkie elementy” pokazana jest całkowita ilość plików na Dysku Google z podziałem na ich typ.

Ustaw oddzielne uprawnienia dla każdego pliku

Jeżeli współpracujemy z innymi osobami i współdzielimy pliki, to z pewnością mamy osobny folder np. udostępniony określonej  grupie osób. Czasem chcielibyśmy jednak wykluczyć pewne osoby z tego grona bez wpływania na cały folder. Można to zrobić poprzez indywidualne ustawienia dla każdego pliku na naszym Dysku Google.

Uprawnienia dla współpracowników w Google Drive

Aby zarządzać ustawieniami udostępniania dla pojedynczych osób, należy kliknąć prawym przyciskiem na wybrany plik, a następnie przejść do “Udostępnij > Udostępnij…”. Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym możemy dodawać i usuwać poszczególne osoby, a także modyfikować uprawnienia dla tych, którzy wgląd w plik już mają.

Lepsze wyszukiwanie plików na dysku

Dysk Google posiada bardzo szczegółową wyszukiwarkę, która umożliwia wyświetlanie plików na podstawie przeróżnych kryteriów - rodzaju dokumentu, widoczności dla innych osób czy też na podstawie własności (własne dokumenty lub udostępnione przez innych). Aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje, należy kliknąć w strzałkę w polu wyszukiwarki.

Wyszukiwarka na Google Drive

Po wybraniu któregoś z kryteriów, Dysk Google wyświetli pasujące materiały. Jednocześnie aktywowany zostanie odpowiedni filtr w wyszukiwarce, co pozwoli na wyszukiwanie plików po nazwach w obrębie danej kategorii.

Umieszczanie pliku w wielu katalogach jednocześnie

Czasem może zajść potrzeba na umieszczenie jednego pliku w kilku folderach jednocześnie. To przydatna opcja w sytuacji, gdy współpracujemy z kilkoma zespołami i każdy z nich musi mieć osobne miejsce do przechowywania plików, a jednocześnie dostęp do określonych plików wspólnych.

Umieszczanie pliku w kilku katalogach - Dysk Google

Aby umieścić jeden plik w kilku folderach, należy kliknąć w niego prawym przyciskiem myszy i wybrac opcję “Przenieś do”. W nowym oknie możemy zaznaczyć folder, w którym będzie widoczny wybrany plik. Aby zaznaczyć więcej niż jeden folder, wystarczy, że przytrzymamy klawisz CTRL na klawiaturze.

Dodaj folder “Dysk Google” do biblioteki dokumentów w Windowsie

Kiedy zapisujemy pliki z poziomu programów systemowych, to zazwyczaj jako miejsce zapisu wybieramy jedną z dostępnych bibliotek - Dokumenty bądź Obrazy. Mamy do nich zawsze błyskawiczny dostęp z poziomu okna zapisywania i nie musimy szukać ręcznie folderów. Jeżeli chcielibyśmy zapisywać pliki bezpośrednio z poziomu dowolnego programu do chmury Google, to możemy dodać folder “Dysk Google” do biblioteki dokumentów i mieć do niego zawsze szybki dostęp.

Umieszczanie Dysku Google w bibliotece Dokumenty

Aby to zrobić, należy w oknie Eksploratora plików kliknąć prawym przyciskiem myszy na bibliotekę dokumentów, a następnie przejść do “Właściwości”. W nowym oknie znajdziemy listę realnych katalogów na dysku, które są uwzględniane w wybranej bibliotece. Aby dodać tutaj folder z dyskiem Google, należy kliknąć w przycisk “Uwzględnij folder...”, a następnie zaznaczyć katalog “Dysk Google” i kliknąć w przycisk “Umieść folder”.

Od tej pory będziemy mieli możliwość zapisania plików w naszej chmurze bezpośrednio z poziomu dowolnego programu w Windowsie. Wystarczy, że wybierzemy podczas zapisywania bibliotekę dokumentów, a system wyświetli wszystkie katalogi utworzone w chmurze Google.