W Windowsie są pewne rzeczy, które możemy zrobić tylko za pomocą komend wpisywanych do wiersza poleceń. Niektóre z tych funkcji nie mają po prostu swoich graficznych odpowiedników, z kolei inne wykonywane są o wiele szybciej za pomocą poleceń wpisywanych do narzędzia CMD.

Komendy Windows

 

Wszystkie opisywane komendy wpisywane są do narzędzia wiersza poleceń. Aby z niego skorzystać, należy uruchomić menu Start, a następnie wpisać w pole wyszukiwania “cmd” (bez cudzysłowów) i potwierdzić klawiszem Enter.

ipconfig, czyli sprawdź swój adres IP

Wpisanie komendy ipconfig wyświetli adres IP naszego komputera, a także dodatkowe informacje sieciowe związane z naszym routerem (brama domyślna). To przydatne narzędzie, którym sprawdzimy między innymi swoje IP sieciowe lub odnajdziemy adres do routera, by móc się na nim zalogować i wprowadzić odpowiednie zmiany.

ipconfig

Po wpisaniu polecenia ipconfig, system wyświetli informacje na temat wszystkich urządzeń sieciowych podłączonych do komputera. Jeżeli z siecią łączymy się bezprzewodowo to należy szukać pozycji z nazwą “Wireless LAN Adapter”, “Bezprzewodowa karta sieciowa”, z kolei w przypadku łączenia się “po kablu” będzie to nazwa zawierająca słowo “Ethernet”.

ipconfig /flushdns, czyli oczyszczamy pamięć cache DNS’ów

Przydatne narzędzie w przypadku, gdy zmieniliśmy adresy DNS w ustawieniach karty sieciowej. Windows może nie zaakceptować od razu wszystkich zmian ze względu na przechowywanie informacji w pamięci tymczasowej. Aby odświeżyć te ustawienia wystarczy skorzystać właśnie z komendy “ipconfig /flushdns”.

Ta opcja jest przydatna również w przypadku, gdy nie działa nam pojedyncza strona (np. wszystkie serwisy Google), podczas gdy nasi znajomi nie mają problemu z korzystaniem z Gmaila czy YouTube’a. Oznacza to, że problem jest po naszej stronie i może być spowodowany właśnie DNS’ami. Wtedy warto spróbować skorzystać z tej komendy - często pomaga.

sfc /scannow, czyli skanowanie systemu

Windows posiada wbudowany moduł skanowania systemu w poszukiwaniu problemów i błędów w plikach. Jeśli pliki systemowe są uszkodzone (lub zostały przypadkowo usunięte), to systemowy skaner plików naprawi je. Opcja ta może pomóc w rozwiązaniu mniej skomplikowanych problemów z plikami systemowymi na Windowsach.

sfc /scannow

Aby użyć tego narzędzia, wystarczy wpisać polecenie “sfc /scannow”, a system automatycznie rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu błędów.

cipher, czyli trwałe nadpisywanie plików

Głównym zastosowaniem komendy “cipher” jest szyfrowanie danych, ale opcja ta posiada także funkcję nadpisywania tzw. “śmieciowych” danych na dysku, co pozwala oczyścić go z usuniętych plików i folderów poprzez ich nadpisanie. Usunięte pliki wciąż są przechowywane na dysku (stąd narzędzia do odzyskiwania usuniętych plików). Komenda cipher umożliwia zatem skuteczne wymazanie dysku z takich elementów bez używania dodatkowych aplikacji.

Aby użyć komendy, należy w wierszu poleceń wpisać komendę w ten sposób: “cipher /w:C:\”, gdzie C to litera dysku.

netstat -an, czyli lista połączeń i otwartych portów

Jedna z bardziej przydatnych komend, która w zależności od dopisanego po spacji wariantu wyświetla statystyki sieciowe. Dopisek -an jest niesamowicie przydatny, gdyż dzięki temu zostaną wyświetlone wszystkie połączenia na komputerze wraz z otwartymi portami, z których korzystają i adresami IP, do których się łączą.

netstat -an

ping, tracert, czyli rozwiązywanie problemów z siecią

Przydatne komendy w przypadku problemów z działaniem Internetu. Komenda ping wysyła pakiety do wybranego adresu (np. ping google.com), a następnie serwer odpowiada nawiązując połączenie, po czym w wierszu poleceń wyświetlony jest czas zwłoki (opóźnienie) wyrażone w milisekundach. Im mniejsza liczba tym lepiej. Można w ten sposób sprawdzić, czy nie ma przerw w połączeniach i czy wszystkie pakiety dochodzą do wybranego adresu.

Opcja ping w CMD

Z kolei tracert pozwala śledzić trasę, po której nasz pakiet dociera do wybranego adresu. Uruchamiając polecenie tracert google.com prześledzimy przebieg połączenia do Google i zobaczymy, w którym miejscu występuje ewentualny błąd. Jeżeli mamy problemy z połączeniem się z wybranym adresem, to tracert pokaże w którym miejscu występuje błąd.

shutdown - tworzenie skrótów do wyłączania lub resetowania komputera

Komendy mogą być wpisywane do wiersza poleceń, ale można także tworzyć skróty, które automatycznie wywołają okno wiersza z odpowiednim poleceniem. Możemy dzięki temu skorzystać z komendy shutdown, która wyłącza lub uruchamia ponownie nasz komputer i utworzyć na jej podstawie skróty na pulpicie ułatwiające dostęp do tych funkcji w systemach Windows 8. Pozwoli to na szybkie zresetowanie lub wyłączenie komputera bez potrzeby wysuwania paska zaklęć z prawej strony ekranu.

Skrót do komendy shutdown

Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pulpicie, a następnie z menu kontekstowego wybrać “Nowy > Skrót”. W oknie tworzenia skrótu należy podać lokalizację elementu. Nie klikamy “Przeglądaj...” tylko wpisujemy sami jedną z poniższych komend:

Zamknij system: shutdown /s /t 0

Uruchom ponownie: shutdown /r /t 0

Uruchom ponownie do ekranu opcji startowych: shutdown /r /o

Następnie tworzymy skrót i nadajemy mu dowolną nazwę.

recimg - utwórz ręcznie obraz przywracania systemu

System Windows 8 umożliwia odświeżania komputera poprzez przywrócenie ustawień domyślnych na podstawie oryginalnego obrazu systemu lub obrazu utworzonego przez producenta np. laptopa. Możemy jednak sami utworzyć sobie obraz w dowolnym momencie, który zostanie użyty podczas funkcji odświeżania komputera.

Aby to zrobić, należy skorzystać z takiej oto komendy: “recimg /CreateImage C:\ObrazyPrzywracania\Obraz1”. Opcja ta utworzy obraz systemu o nazwie “Obraz1”, w katalogu “ObrazyPrzywracania” na dysku C. Oczywiście ścieżkę oraz nazwę folderu i pliku można dowolnie zmienić.