Komendy głosowe w Androidzie były do tej pory mocno ograniczone. Dopiero niedawno dostaliśmy możliwość wywoływania komend głosowych za pomocą frazy "OK, Google!", a ilość właściwe komendy w języku polskim ograniczały się właściwie tylko do opcji wyszukiwania. Dziś można już za pomocą komend głosowych wykonać połączenie, napisać SMS'a oraz uruchomić aplikacje.

Polskie komendy głosowe w Androidzie

Do niedawna mogliśmy jedynie korzystać z wyszukiwarki Google za pomocą komend głosowych. Aplikacja odpowiadała na podstawowe pytania, dla których odpowiedzi mogła znaleźć za pomocą wyszukiwarki. Nie mogliśmy niestety wydawać komend do wysyłania i dyktowania SMS'ów czy nawiązywania połączeń. Teraz jednak możemy już to zrobić, gdyż Google Now obsługuje znacznie więcej komend głosowych po polsku.

Wywoływanie komend głosowych w Google Now

Komendy możemy wydawać na różne sposoby. Jeśli mamy na ekranie głównym widget z wyszukiwarką Google, to po jego prawej stronie znajdziemy ikonę mikrofonu. Dotknięcie jej spowoduje wywołanie ekranu nasłuchiwania, na którym możemy wydawać komendy głosowe.

Inna, znacznie łatwiejsza opcja, to skorzystanie z komendy głosowej "OK, Google". Dzięki niej nie musimy dotykać ikony mikrofonu - wystarczy np. będąc na ekranie głównym Androida wypowiedzieć "OK, Google", a następnie komendę głosową. Aby nasłuchiwanie komendy "OK, Google" było aktywne na ekranie głównym, należy zainstalować launcher Google Now Launcher. W innym wypadku "OK, Google" działa dopiero wtedy, gdy włączymy ekran Google Now w aplikacji "Google".

Opcje wyszukiwania głosowego w Google Now

Należy upewnić się, że mamy odpowiednie ustawienia wyszukiwania głosowego. W tym celu włączamy aplikację Google (wyszukiwarkę), a następnie wysuwamy menu boczne i przechodzimy do ustawień. W ustawieniach przechodzimy do "Wyszukiwanie głosowe > Wykrywanie Ok, Google". Upewniamy się, że ta opcja jest włączona, a także wybieramy język polski wyszukiwania.

Dostępne komendy głosowe w języku polskim

Oprócz standardowych komend głosowych, takich jak np. zapytania o pogodę czy najbliższą kawiarenkę, użytkownik może wypowiedzieć komendy, które wywołają odpowiednie funkcje systemowe - dzwonienie, pisanie wiadomości, zmianę ustawień, uruchamianie aplikacji itp. Na dzień dzisiejszy komendy obsługiwane w języku polskim, to:

  • Zadzwoń do - wykonuje połączenie do wybranej osoby z listy kontaktów
  • Wyślij SMS'a do - wywołuje okno wysyłania SMS'a do wybranej osoby z listy kontaktów
  • Wyślij e-mail do - pozwala wywołać ekran tworzenia nowej wiadomości e-mail do wybranej osoby w domyślnej aplikacji pocztowej
  • Uruchom - pozwala uruchomić za pomocą głosu wybraną aplikację, która jest zainstalowana w telefonie
  • Nagraj film - uruchamiania aplikację do aparatu i pozwala nakręcić materiał wideo za pomocą kamery
  • Włącz (lub wyłącz) Wi-Fi - wywołuje ekran sieci Wi-Fi, w którym możemy włączyć / wyłączyć sieć Wi-Fi, a także przełączyć się do innej sieci bezprzewodowej
  • Włącz (lub wyłącz) Bluetooth - wywołuje ekran ustawień Bluetooth, z poziomu którego możemy włączyć / wyłączyć tę funkcję lub wyszukać urządzeń w pobliżu

Polskie komendy głosowe w Androidzie

Na chwilę obecną jest to niestety tylko tyle. Nadal, przynajmniej podczas testów, nie działały bardziej interesujące komendy głosowe, takie jak np. identyfikacja muzyki w stylu Shazam (komenda "What's this song? / Co to za piosenka?") czy też dodawanie wydarzeń do kalendarza bądź ustawianie alarmów. Nie należy jednak tracić nadziei - obsługa języka polskiego jest stale rozbudowywana, i pomimo tego, że odbywa się to bardzo wolno, to jednak jakiś postęp widać. Obyśmy wkrótce mogli używać jeszcze więcej ciekawych komend głosowych.