Aero Lite to nazwa ukrytego stylu wizualnego, który zadebiutował w systemie Windows 8 i został uwzględniony w późniejszych wersjach systemu operacyjnego Microsoft, takich jak Windows 11. Jest używany do motywów o wysokim kontraście z dostosowywaniem kolorów, zastępując klasyczny system Windows. Chociaż Microsoft oficjalnie nie wskazuje, że motyw ten jest dostępny w ich systemach operacyjnych, prawda jest taka, że ​​w Windows 11 nadal można znaleźć pliki z motywem Aero Lite.

Powiązane: Firefox: Wyłącz automatyczne aktualizacje w tle

Jak wspomnieliśmy, pliki Aero Lite Theme są nadal obecne w systemie operacyjnym Windows 11. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że jest to jedyny motyw, który obsługuje dynamiczne zmiany kolorów, które są wymagane w przypadku motywów o wysokim kontraście (przed Windows 8 motywy o wysokim kontraście były oparte na motywie Classic).

W przeciwieństwie do domyślnych motywów, które wykorzystują wstępnie opracowane mapy bitowe do definiowania wyglądu elementów sterujących, Aero Lite opiera się bardziej na właściwościach systemu i kolorach, co pozwala Aero Lite obsługiwać bardziej szczegółowe dostosowywanie bez konieczności tworzenia oddzielnych plików msstyles.

Ponieważ system Windows 11 zawiera pliki należące do motywu Aero Lite, możemy je uratować i przystąpić do aktywacji tego motywu. Te pliki Aero Lite są jednak ukryte, więc nie możemy ich aktywować z aplikacji Ustawienia systemu Windows 11.

Aktywacja motywu Aero Lite w systemie Windows 11 musi być przeprowadzona ręcznie, dlatego w tym samouczku pokazujemy, jak to zrobić:

Jak zainstalować ukryty motyw Aero Lite w systemie Windows 11?

1. Otwórz Eksplorator plików Windows 11

2. Będąc tutaj będziesz musiał przejść do folderu:

C:\Windows\Resources\Themes

3. Spośród pokazanych tutaj plików będziesz musiał kliknąć prawym przyciskiem myszy na aero.theme

4. Gdy wyświetli się menu kontekstowe, będziesz musiał kliknąć: Kopiuj

5. Teraz przejdź do pulpitu lub dowolnego pustego folderu i wklej plik aero.theme

6. Następnie trzeba zmienić nazwę aero.theme pliku do aerolite.theme

7. Gdy plik będzie miał nową nazwę, będziesz musiał kliknąć prawym przyciskiem myszy plik aerolite.theme .

8. W menu kontekstowym przejdź do: Otwórz za pomocą> Wybierz inną aplikację

9. Na liście programów musisz wybrać: Notatnik

10. Gdy tekst pliku zostanie wyświetlony w notatniku, należy usunąć dwa zdania/wiersze:

; Windows - IDS_THEME_DISPLAYNAME_AERO_LIGHT

DisplayName = @% SystemRoot% \ System32 \ themeui.dll, -2060

11. Po usunięciu tych dwóch zdań należy zamiast tego napisać następujący wiersz:

Displayname=Aero lite

12. Następnie w tym samym dokumencie Notatnika, będziesz musiał przewijać w dół, aż znajdziesz linię: [VisualStyles]

13. W tej „sekcji” znajdziesz tekst, który musisz zmienić:

Aero.msstyles na Aerolite.msstyles

14. Po podmienieniu i zmodyfikowaniu fraz będziesz musiał zapisać zmiany w pliku, co możesz zrobić za pomocą skrótu klawiaturowego: Ctrl+S

15. Następnym krokiem będzie dwukrotne kliknięcie nowo zmodyfikowanego pliku aerolite.theme.

16. Teraz możesz automatycznie zobaczyć, jak Aero Lite wygląda w Windows 11.

Jak wyłączyć lub usunąć motyw Aero Lite z systemu Windows 11?

1. Użyj skrótu klawiaturowego: klawisz Windows + I

2. Gdy konfiguracja się otworzy, będziesz musiał przejść do: Personalizacja> Kompozycje

3. Wybierz dowolny domyślny motyw systemu Windows 11 inny niż Aero Lite.

4. Prawym przyciskiem myszy kliknij motyw Aero Lite (którego nie należy wybierać)

5. Zostanie wyświetlona opcja do wyboru: Usuń

Jak pobrać motyw Aero Lite dla systemu Windows 11.

Na szczęście, jak już wspomnieliśmy, nie trzeba niczego pobierać, ponieważ pliki motywu Aero Lite są domyślnie włączone do systemu operacyjnego Windows 11. Wystarczy wykonać czynności opisane w tym przewodniku, aby dowiedzieć się, jak aktywować go ręcznie.