Z komputera korzysta kilka osób i nie chcesz, aby niektórzy użytkownicy mieli możliwość wyłączania systemu? Nic prostszego, wystarczy skorzystać z naszego poradnika. Pokazujemy w nim, jak zablokować wyłączanie Windows 10 dla określonych osób.

Windows 10 posiada sporo funkcji umożliwiających konfigurację systemu, zmianę poszczególnych ustawień itp. Są one przydatne zwłaszcza, jeżeli z komputera korzysta kilka osób lub też jeżeli mamy sieć urządzeń połączonych ze sobą. Dzisiaj mamy poradę dla osób, które chciałyby zablokować innym użytkownikom możliwość zamykania czy restartowania systemu.

W tym celu nie będziemy musieli instalować żadnych dodatkowych programów, wystarczy skorzystać narzędzia Edytor lokalnych zasad grupy. Z jego poziomu możemy ustalić, co mogą, a czego nie mogą poszczególni użytkownicy komputera. W drugiej metodzie omawianej w tym poradniku pokażemy to samo, tyle że osiągnięte z poziomu narzędzia Edytor rejestru, które jest dostępne niezależnie od wersji systemu Windows 10.

Blokowanie zamykania systemu - Edytor lokalnych zasad grupy

Zacznijmy od uruchomienia Edytora lokalnych zasad grupy. Narzędzie to znajdziemy np. za pomocą systemowej wyszukiwarki Windows 10. To samo możemy osiągnąć za pomocą skrótu klawiszowego Windows+ R, a następnie wpisując komendę gpedit.msc, którą zatwierdzamy Enterem.

Po otwarciu Edytora lokalnych zasad grupy, otwieramy następującą ścieżkę w lewym pasku menu tego narzędzia:

Konfiguracja użytkownika > Szablony administracyjne > Menu Start i pasek zadań

Następnie, po otwarciu folderu o nazwie "Menu Start i pasek zadań", w głównej części okna programu odnajdujemy na liście pozycję, która nazywa się "Usuń polecenia Zamknij, Uruchom ponownie, Uśpienie i Hibernacja oraz wyłącz dostęp do nich". Zaznaczamy tę opcję na liście.

Następnie dwukrotnie klikamy tę pozycję, co zaowocuje otwarciem nowego okienka z właściwościami tej wartości. Tutaj należy wprowadzić następujące zmiany:

  • ustawić pozycję "Włączone"
  • kliknąć przycisk "OK"

Spowoduje to wyłączenie narzędzi do zamykania czy restartu Windows dla wszystkich użytkowników. Po wprowadzeniu tych zmian zamykamy Edytor lokalnych zasad grupy. Zmiany zostały wprowadzone i będą działać natychmiastowo - nie jest potrzebny restart komputera, aby zostały wprowadzone. Z Menu Start znikną rozwijane opcje wyłączania, a sam przycisk nie będzie działał. Oczywiście wszystkie zmiany możemy w prosty sposób "odkręcić" - wystarczy tylko z powrotem przejść do zakładki "Usuń polecenia Zamknij, Uruchom ponownie, Uśpienie i Hibernacja oraz wyłącz dostęp do nich" i ustawić wartość domyślną na "Wyłączone".

Blokowanie zamykania systemu - Edytor rejestru

To samo możemy osiągnąć za pomocą innego narzędzia - Edytora rejestru. Ta metoda może się przydać, jeżeli z jakichś powodów nie mamy dostępu do narzędzia Edytor lokalnych zasad grupy. Np. dlatego, że nie mamy wersji Pro systemu Windows 10.

Edytor rejestru uruchamiamy z poziomu wyszukiwarki Windows lub za pomocą skrótu Windows + R, a następnie: regedit.

W ramach Edytora rejestru należy w lewym pasku menu odnaleźć następującą ścieżkę:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Tutaj w głównej części okienka klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu kontekstowego, które się pojawi, wybieramy Nowy > Wartość DWORD (32-bitowa). Wartości nadajemy nazwę "NoClose", a następnie po jej utworzeniu dwukrotnie klikamy ten klucz.

W ustawieniach NoClose ustawiamy wartość na "1" i klikamy przycisk "OK", aby zapisać wszystkie zmiany. Teraz potrzebny jest restart systemu. Wszystkie zmiany, czyli blokowanie zamykania komputera zostanie wprowadzone dopiero po ponownym uruchomieniu Windows 10. Jeżeli natomiast będziemy chcieli cofnąć wprowadzoną zmianę, wystarczy zmienić wartość NoClose z "1" na "0".

Dajcie znać, czy zaproponowane przez nas dwie metody okazały się pomocne. Piszcie również w komentarzach, jeżeli mieliście jakieś problemy z wprowadzeniem blokady zamykania systemu Windows 10 w swoich komputerach. Chętnie pomożemy i zaproponujemy ewentualne poprawki czy alternatywne rozwiązania.