W Windowsie 8 i Windowsie RT sposób otwierania nowych elementów systemu był nieco niejasny dla nowych użytkowników. Nie każdy wiedział, gdzie się znajduje ukryta ikona ekranu startowego, a także w jaki sposób można wysunąć pasek boczny Charms Bar. Microsoft z tego powodu dodał wskazówki, które wyświetlają się na ekranie. Jak je wyłączyć?

Jak wyłączyć porady pomocy w Windows 8

Jeżeli mieliście już do czynienia z Windowsem 8, to z pewnością wiecie, jak wysunąć i uzyskać dostęp do poszczególnych sekcji nowego interfejsu. Wskazówki na ekranie są zatem wam niepotrzebne. Co prawda oficjalnie powinny wyświetlić się tylko raz, ale wiele osób ma z nimi problem, gdyż wyskakują przy każdym ponownym uruchomieniu komputera.

Podpowiedzi możemy wyłączyć za pomocą edytora lokalnych zasad grupy (łatwiejsza metoda, tylko dla systemów w wersji Professional) lub za pomocą rejestru (nieco trudniejsza metoda, ale działa w każdej edycji Windowsa). Pokażemy oba sposoby.

Metoda 1: Wyłączenie podpowiedzi za pomocą edytora lokalnych zasad grupy

Ten sposób jest o wiele prostszy, ale zadziała tylko w Windowsie 8.1 w wersji Professional.

1. Otwórz okna uruchamiania za pomocą skrótu klawiszowego Windows + R.

2. W oknie uruchamiania wpisz gpedit.msc i wciśnij Enter.

Edytor lokalnych zasad grupy

3. Wyświetlone zostanie okno edytora lokalnych zasad grupy. W pasku bocznym przejdź do "Konfiguracja użytkownika > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Interfejs użytkownika rozciągnięty do krawędzi".

4. Po przejściu do wskazanego klucza wyszukaj po prawej stronie pozycji o nazwie "Wyłącz porady pomocy". Kliknij dwukrotnie w tę opcję.

5. W górnym lewym rogu zaznacz "Włączone" i potwierdź przyciskiem OK. Porady pomocy zostaną teraz wyłączone i nie będą się wyświetlać.

Metoda 2: Wyłączanie porad pomocy za pomocą edytora rejestru

Ta metoda jest nieco bardziej czasochłonna, ale możemy z niej skorzystać nawet wtedy, gdy nie mamy systemu w wersji Professional.

1. Udaj się do ekranu startowego i wyszukaj polecenia regedit. Uruchom znalezioną pozycję o tej samej nazwie.

2. Na ekranie edytora rejestru przejdź do klucza "HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\EdgeUI". Jeśli nie masz klucza EdgeUI, to należy go stworzyć - kliknij prawym przyciskiem myszy na kluczu Windows i wybierz "Nowy > Klucz", a następnie wpisz nazwę EdgeUI.

Tworzenie klucza EdgeUI

3. Zaznacz klucz EdgeUI, po czym kliknij w puste miejsce po prawej stronie i wybierz "Nowy > Wartość DWORD (32-bitowa)". Nadaj jej nazwę DisableHelpSticker, po czym kliknij w nią dwukrotnie i ustaw jej wartość na 1.

Tworzenie wpisu DisableHelpSticker

4. Wykonaj te same kroki jeszcze raz, ale tym razem dla klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\EdgeUI", czyli utwórz klucz EdgeUI jeśli go nie masz, a następnie stwórz w nim wartość DisableHelpSticker i nadaj mu wartość 1.