Windows 10 Fall Creators Update ma nową funkcję, która przywraca ostatnio uruchomione programy po restarcie systemu. Jeśli zamkniemy system z otwartymi programami, to po ponownym uruchomieniu Windows spróbuje je znowu automatycznie otworzyć. Jak to wyłączyć?

Wyłączanie przywracania programów po restarcie Windows 10

Zauważyliście, że po aktualizacji Fall Creators Update system czasem automatycznie uruchamia niektóre programy od razu po włączeniu komputera? Wraz z włączeniem systemu uruchomiona zostaje np. przeglądarka Chrome, mimo tego, że nie ma jej w autostarcie? To nowa funkcja Windowsa 10, która została wprowadzona w aktualizacji Fall Creators Update. Od teraz system przywraca programy, które były włączone w momencie zamknięcia systemu.

Dlaczego niektóre programy włączają się automatycznie wraz z systemem?

W Windowsie 10 zaszły dość poważne zmiany w kwestii wyłączania programów podczas zamykania systemu. Do tej pory sprawa była prosta. Jeśli wywołaliśmy zamykanie systemu, to zamykane były również wszystkie programy aktualnie uruchomione, po czym komputer się wyłączał. Po ponownym uruchomieniu komputera startowaliśmy „na czysto”.

Po aktualizacji Fall Creators Update tak to już nie działa – teraz system zapamiętuje programy, które są uruchomione w momencie wywołania zamykania systemu, a następnie próbuje je przywrócić po ponownym włączeniu komputera. Zatem jeśli masz nawyk zamykania systemu z nadal uruchomionymi programami i oczekujesz, że zostaną one bezpowrotnie automatycznie zamknięte, to po ponownym uruchomieniu komputera czeka Cię niespodzianka – system przywróci wszystkie okna, które były otwarte podczas zamykania Windowsa.

Załóżmy, że wywołujemy zamknięcie systemu, ale nadal otwartych jest kilka okien programów typu Chrome, Spotify czy Skype. System zostanie zamknięty, ale jednocześnie zapamięta, że w trakcie zamykania korzystaliśmy z tych programów (ich okna były otwarte). Przy ponownym uruchomieniu komputera okna tych programów zostaną nam automatycznie przywrócone, niczym otwarte karty w przypadkowo zamkniętej przeglądarce internetowej. Ma to ułatwić pracę z systemem i pozwolić na szybszy powrót do pracy po ponownym uruchomieniu komputera.

Wyłączanie automatycznego przywracania programów po ponownym uruchomieniu Windowsa 10

Początkowo opcja ta była wymuszona i nie można było jej wyłączyć, jednak w kompilacji Windows 10, oznaczonej jako Build 17040, Microsoft wprowadził przełącznik, który umożliwia wyłączenie automatycznego przywracania aplikacji, które były uruchomione w momencie zamykania systemu.

Aby skorzystać z tej opcji, wysuń menu Start, a następnie kliknij w ikonę z kołem zębatym, co spowoduje uruchomienie okna ustawień. W oknie ustawień systemowych przejdź do zakładki "Konta", a następnie z menu bocznego wybierz "Opcje logowania".

Wyłącz przywracanie programów w Windows 10

Na liście dostępnych opcji w sekcji "Opcje logowania" znajdź pole o nazwie "Użyj moich informacji logowania, aby automatycznie kończyć konfigurowanie mojego urządzenia i ponownie otwierać moje aplikacje po aktualizacji lub ponownym uruchomieniu". To właśnie ta opcja odpowiada za przywracanie programów po ponownym uruchomieniu komputera.

Domyślnie ta opcja jest zaznaczona. Wystarczy, że ją odznaczymy, a następnie zamkniemy okno ustawień. Od teraz programy w Windows 10 nie powinny być przywracane po restarcie systemu. Jeśli jednak ta opcja jest u Ciebie niedostępna, nie możesz jej edytować bądź nie działa, to poniżej prezentujemy inny sposób na zapobieganie przywracaniu programów.

Co zrobić, gdy powyższa opcja nie działa?

Jeśli nie możesz zastosować powyższego rozwiązania lub po prostu odznaczenie powyższej opcji nie przynosi zamierzonego skutku, to można w inny sposób walczyć z automatycznym przywracaniem programów.

Najprostszym sposobem jest dokładnie zrozumienie zasady działania funkcji przywracania programów i przyjęcie odpowiednich nawyków. Nowa opcja ma jeden warunek, który musi być spełniony, aby doszło do ponownego uruchomienia programów – muszą one działać w momencie zamykania systemu. Windows 10 przywraca tylko te programy, które są nadal włączone, gdy zamykamy system.

Jaki z tego wniosek? Wystarczy, że przed wyłączeniem komputera ręcznie zamkniemy wszystkie okna otwartych programów. Wtedy system potraktuje te programy jako wyłączone i nie będzie próbował ich przywracać.

Trzeba jednak pamiętać, że wiele osób przez lata wyrobiło sobie wspomniany wyżej nawyk zamykania systemu bez uprzedniego wyłączenia działających programów. Jak sobie wtedy z tym poradzić? Można skorzystać ze skrótów klawiszowych, którymi najpierw zminimalizujemy wszystkie działające programy, a następnie zamkniemy system. W ten sposób również nie powinny zostać przywrócone żadne programy po restarcie.

Jeśli chcesz szybko zamknąć system bez zapamiętywania otwartych programów, możesz wcisnąć najpierw kombinację klawiszy Windows + D, aby zminimalizować wszystkie okna, a następnie kombinację klawiszy ALT + F4.

Zamykanie lub restartowanie systemu za pomocą ALT+F4

Wywoła to okno zamykania systemu. Wybierz opcję zamknięcia (lub ponownego uruchomienia) i kliknij OK. Zamknięty lub zrestartowany w ten sposób system nie powinien ponownie uruchamiać otwartych programów.

Alternatywnie, możesz utworzyć specjalny skrót do zamykania systemu. Windows 10 możemy zamknąć za pomocą komendy „shutdown”. Aby ułatwić sobie sprawę, można zrobić do tego skrót na Pulpicie.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na Pulpicie i wybierz „Nowy > Skrót”.

Stwórz nowy skrót

W nowym oknie musisz podać element docelowy. Oto, co musisz wpisać, aby stworzyć skrót do zamykania systemu:

Zamykanie systemu bez funkcji Fast Boot:

C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe /s /f /t:0

Zamykanie systemu z funkcją Fast Boot:

C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe /s /hybrid /t 0

Wybierz jedną z powyższych ścieżek, skopiuj ją i wklej do okna tworzenia nowego skrótu. Zalecamy wybranie opcji wyłączania systemu z funkcją Fast Boot, aby przyspieszyć ponowne uruchamianie systemu.

Wpisz ścieżkę do skrótu, która zamknie system

Kliknij „Dalej” i wybierz nazwę dla swojego skrótu (np. „Zamknij system”). Po potwierdzeniu pojawi się nowy skrót na Pulpicie do szybkiego zamykania systemu. Zamykanie systemu za pomocą jednego z powyższych skrótów spowoduje klasyczne wyłączanie komputera, bez zapamiętywania uruchomionych programów.