Wyłączenie zbędnych aplikacji uruchamiających się wraz z systemem jest jednym z lepszych i prostszych sposobów na przyspieszenie rozruchu komputera. Im mniej programów włącza się przy starcie systemu, tym szybciej możemy komfortowo rozpocząć pracę z komputerem. Pokazujemy, jak to zrobić w Windows 8.

Jak wyłączyć zbędne aplikacje - Windows 8

W poprzednich wersjach systemu takich zmian dokonywaliśmy za pomocą polecenia “msconfig” w menu Start. Niestety, na próżno tu szukać listy programów startowych w Windowsie 8. W ostatniej wersji systemu te opcje znajdują się w nowym, rozbudowanym menedżerze zadań.

Menedżera zadań możemy uruchomić na kilka sposobów. Najprościej jest kliknąć prawym przyciskiem myszy w wolnym miejscu na pasku zadań, a następnie wybrać opcję “Menedżer zadań”. Możemy także skorzystać z kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DELETE i z nowego ekranu opcji wybrać ostatnią pozycję z menedżerem zadań.

Minimalistyczny menedżer zadań

Domyślnie wyświetlana jest bardzo prosta wersja menedżera, na której znajdziemy tylko listę uruchomionych aplikacji. Wystarczy jednak kliknąć w dolnym lewym rogu na “Więcej szczegółów”, a naszym oczom ukaże się sporo opcji oraz dodatkowe zakładki. Przechodzimy do karty “Uruchamianie”.

Menedżer zadań - zakładka uruchamianie

W tym miejscu znajdziemy listę wszystkich procesów, które uruchamiane są wraz z systemem. W kolumnie “stan” sprawdzimy, czy dany proces jest włączony lub wyłączony. Microsoft dodał także przydatne informacje w postaci ostatniej kolumny - “Wpływ na uruchamianie”. Możemy dzięki temu zweryfikować, które aplikacje najbardziej obciążają system (im większy status tym bardziej spowalniają), a następnie wyłączyć je w pierwszej kolejności.

Menedżer zadań - dezaktywowanie procesów startujących

Aby dezaktywować któryś z procesów, należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy, a następnie z rozwijanego menu wybrać pozycję “Wyłącz”. W taki sam sposób możemy procesy włączać z powrotem. Jeżeli nie jesteśmy pewni pochodzenia danego procesu lub chcielibyśmy uzyskać więcej informacji na jego temat, to zawsze możemy z rozwijanego menu wybrać opcję “Wyszukaj w trybie online”. System uruchomi przeglądarkę i wyświetli wyniki wyszukiwania dla danego procesu.