Jeśli używamy domyślnych ustawień w Skype'ie podczas wysyłania wiadomości tekstowych zestawy znaków w rodzaju :) czy :D będą automatycznie zamieniane na animowane emotikony. Niektórym osobom może to nie odpowiadać. Na szczęście animacje możemy łatwo wyłączyć.

Należy w tym celu otworzyć menu Narzędzia przy górnym brzegu ekranu, a następnie kliknąć polecenie Opcje. Potem przechodzimy do sekcji Wiadomości i SMS, a następnie wybieramy Wygląd wiadomości. Odznaczamy pole obok etykiety Pokaż animowane emotikony.

Jeśli w ogóle nie chcemy zamieniania symboli typu :) na rysunkowe mordki możemy odznaczyć też opcję Pokaż emotikony. Od tej pory Skype będzie używał trybu tekstowego. Będzie to dotyczyło zarówno wiadomości przychodzących, jak i wychodzących w naszym oknie.

Emotikony w Skype

Korzystając z emotikonów warto pamiętać, że Skype obsługuje ich naprawdę dużo. Dostęp do tych mniej znanych uzyskamy klikając ikonę z uśmiechniętą twarzą obok pola edycyjnego używanego do wprowadzania wiadomości tekstowych.

Otworzy się niewielki panel z listą ikonek. Najechanie kursorem myszy na którąś wyświetli poniżej opis oraz skrót klawiszowy. Poza tym Skype rozpoznaje emotikony niepokazywane na liście, takie jak (wfh) (bug) (drunk) (rock) (poolparty) (rain) (headbang) (fubar) (swear) (talk) (e) (o) (~) (mp) (skype).