Internet Explorer, Chrome, a także Firefox posiadają funkcje informujące użytkownika o tym, że dana strona może być podejrzana i instalować szkodliwe oprogramowanie. Nie zawsze jednak sugestie te są trafne, przez co blokowane są strony nieszkodliwe.

Często na listy stron potencjalnie niebezpiecznych mogą trafić nieszkodliwe witryny. Przykładem jest serwis bit.ly do skracania linków – ostatnimi czasy trafił on na taką listę, przez co przy próbie wejścia na stronę wyświetlał się czerwony komunikat o szkodliwym oprogramowaniu. Sam serwis nie był jednak szkodliwy, tylko niewielka część skracanych linków przez użytkowników.

1. Wyłączamy blokowanie potencjalnie szkodliwych stron w Chrome

W przeglądarce Chrome wysuwamy menu w górnym prawym rogu, a następnie wybieramy „Ustawienia”.

W ustawieniach przesuwamy się nieco niżej i wybieramy „Pokaż ustawienia zaawansowane”. Szukamy sekcji „Prywatność”.

Blokada stron w Chrome

Znajdziemy tu pole „Włącz ochronę przed wyłudzaniem danych (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem”. Odznaczamy je.

2. Wyłączamy blokowanie stron w Firefox

Wysuwamy menu w górnym prawym rogu i przechodzimy do opcji Firefoksa. Wyświetli się okno ustawień.

Udajemy się do zakładki „Bezpieczeństwo” - tu znajdziemy ustawienia związane z zabezpieczeniami i blokowaniem.

Wyłączenie zabezpieczeń w Firefoksie

Aby odblokować strony i wyłączyć wyświetlanie komunikatów, należy odznaczyć dwie opcje - „Blokuj witryny zgłoszone jako stwarzające zagrożenie” oraz „Blokuj witryny zgłoszone jako próby oszustwa internetowego”.

Po wszystkim potwierdzamy zmiany przyciskiem OK.

3. Wyłączamy blokowanie stron w Internet Explorer

Blokowanie stron w IE jest związane z funkcją systemową DEP (Zapobieganie wykonywaniu danych).

Wciśnij skrót klawiszowy Windows + R. Wyświetli się okienko uruchamiania. Wpisz komendę sysdm.cpl i potwierdź ją przyciskiem Enter.

Wyświetlone zostanie okno „Właściwości systemu”. Przejdź do zakładki „Zaawansowane”, a następnie wybierz „Wydajność > Ustawienia>.

Właściwości systemu Windows

W nowym oknie opcji wydajności przejdź do sekcji „Zapobieganie wykonywaniu danych”. Zaznacz pole „Włącz funkcję DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych poniżej”.

Opcje wydajności w Windows

Klikamy w przycisk „Dodaj” i udajemy się do katalogu „C:\Program Files\Internet Explorer”, a następnie wskazujemy plik „iexplore.exe”.

Potwierdzamy zmiany przyciskiem OK.