W swoich usługach (Google, Gmail, YouTube itp.) Google od jakiegoś czasu wprowadził funkcję szybkiego dostępu do innych aplikacji. Z poziomu tzw. kratki czyli App Launchera możemy szybko uruchamiać potrzebne aplikacje webowe. Jak jednak nimi zarządzać?

Domyślnie w App Launcherze Google możemy jedynie zmieniać kolejność, bądź też chować oferowane przez firmę aplikacje webowe. Na szczęście jest też sposób, który pozwala na całkowite ich usunięcie, a także - na lepsze zarządzanie dodatkami.

W tym celu możemy pobrać darmowy dodatek o nazwie App Launcher Customizer, który znajduje się w sklepie z dodatkami dla przeglądarki Google Chrome. Narzędzie to pozwala nie tylko na usuwanie usług i skrótów do aplikacji z poziomu App Launchera, ale również na dodawanie większej liczby usług, stron i serwisów oferowanych przez firmę z Mountain View.

Dodatek po zainstalowaniu jest niewidoczny - zacznie działać dopiero wówczas, gdy przejdziemy do App Launchera i rozpoczniemy pracę. Dodatek umożliwia szybkie skasowanie skrótu do aplikacji, a także przegląd wszystkich oferowanych skrótów do usług i serwisów Google. Wystarczy z pola Rozszerzenia w Google Chrome kliknąć Opcje pod dodatkiem App Launcher Customizer. Następnie wybieramy z listy interesującą nas usługę i klikamy czerwony przycisk „Add custom shortcut”.

To samo możemy osiągnąć, klikając przycisk Customize, który pojawi się teraz w App Launcherze Google. Przenosząc usługi i aplikacje z listy „Your chosen services” usuwamy je na stałe z naszej kratki z usługami.