W Windows 10 na ekranie logowania nie widzimy już tapety w pełnej okazałości. Tło jest rozmyte przy użyciu nowych efektów wprowadzonych w ostatnich wydaniach Windows 10. Jak to wyłączyć i przywrócić tradycyjne tło bez rozmycia?

Jak wyłączyć rozmyte tło na ekranie logowania Windows 10

Część użytkowników pewnie zauważyła, że po aktualizacji systemu Windows 10 zmienił się nieco ekran logowania. Teraz tło na ekranie logowania jest rozmyte. O gustach się nie dyskutuje, ale części osób takie rozwiązanie się nie podoba. Jeśli wolisz cały czas wyświetlać tło na ekranie logowania bez rozmycia, to możesz to zmienić. Wystarczy zmodyfikować jedną opcję, która za to odpowiada, a można to wykonać na kilka sposobów – za pomocą Edytora lokalnych zasad grup (Windows 10 Professional) lub za pomocą Edytora rejestru (wszystkie wersje Windows 10)

Sposób #1 – Wyłącz rozmycie za pomocą Edytora lokalnych zasad grup (Windows 10 Professional)

Jeśli masz system w wersji Professional, to możesz wykorzystać proste narzędzie gpedit.msc do wyłączenia funkcji rozmycia ekranu. Aby to zrobić, wciśnij kombinację klawiszy Windows + R, aby wywołać okno uruchamiania.

W nowym okienku wpisz poniższe polecenie, które wywoła Edytora lokalnych zasad grup:

gpedit.msc

W oknie Edytora przejdź do poniższej ścieżki, rozwijając drzewo folderów i funkcji w lewym pasku bocznym:

Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > System > Logowanie

Po zaznaczeniu folderu „Logowanie” wyświetli się lista dostępnych zasad, które przynależą do tej kategorii. Wyszukaj w tym miejscu zasady o nazwie „Pokaż wyraźne tło logowania”.

Otwórz zasadę "Pokaż wyraźne tło logowania"

To właśnie ta zasada pozwala przywrócić klasyczne, wyraźne tło logowania, bez rozmycia. Kliknij dwukrotnie w tę zasadę, aby wyświetlić jej opcje. W górnym lewym rogu zaznacz pole „Włączone”. Następnie zamknij to okno przyciskiem OK.

Włącz zasadę wyraźnego tła logowania

Wprowadzone zmiany zostaną zapisane. Teraz gdy np. zablokujesz ekran, a następnie wywołasz ekran logowania, tło nie będzie już rozmyte i wyświetli się normalnie.

Sposób #2 – Wyłącz rozmycie tła logowania za pomocą Edytora rejestru (wszystkie wersje Windows 10)

Jeśli posiadasz Windows 10 Home, to w Twojej wersji systemu nie ma Edytora lokalnych zasad grup. W takiej sytuacji trzeba uaktywnić wyraźne, nierozmyte tło bezpośrednio przez Edytora rejestru. W tym celu wciśnij kombinację Windows + R, a następnie w oknie uruchamiania wpisz poniższe polecenie:

regedit

Pojawi się nowe okno Edytora rejestru. Przejdź do poniższej ścieżki, rozwijając klucze (foldery) w lewej części okna Edytora:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\

Po rozwinięciu klucza Windows sprawdź, czy znajduje się tu klucz o nazwie System. Jeśli tak, to zaznacz go.

Przejdź do Edytora rejestru

Jeśli jednak klucza System nie ma, to trzeba go samemu stworzyć. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kluczu Windows i wybierz opcję „Nowy > Klucz”. Nazwij nowy klucz System, a następnie go zaznacz lewym przyciskiem myszy.

Po zaznaczeniu klucza System wyświetlą się jego szczegóły po prawej stronie okna Edytora rejestru. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kluczu System i wybierz opcję „Nowy > Wartość DWORD (32-bitowa)”.

Utwórz nową wartość DWORD

W prawej części okna Edytora rejestru wyświetli się utworzony wpis. Nadaj mu nazwę DisableAcrylicBackgroundOnLogon. Po stworzeniu tego wpisu kliknij go dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.

Aktywuj regułę, która wyłącza rozmyte tło

W nowym oknie możesz zmienić wartość tego wpisu. Aby go aktywować, zmień wartość z „0” na „1”. Zapisz zmiany przyciskiem OK. Gdy ta opcja jest dodana i ma ustawioną wartość „1”, efekt rozmycia na ekranie logowania jest nieaktywny. Jeśli w przyszłości zechcesz przywrócić efekt rozmycia, to wystarczy, że usuniesz wpis DisableAcrylicBackgroundOnLogon.