Microsoft w Windowsie 8 przeniósł opcje wyłączania komputera w zupełnie nowe miejsce. Wyłączenie lub zresetowanie komputera poprzez wysuwanie bocznego menu i wchodzenie w ustawienia systemu może być uciążliwe. Jest jednak sposób, by usprawnić i przyspieszyć zamykanie oraz resetowanie systemu.

Zamykanie systemu przy pomocy Charm Bara.

Jeżeli męczy Was tzw. Charm Bar (wysuwany panel boczny) i chcecie ograniczyć jego używanie do minimum, to z pewnością pierwszą rzeczą, którą będziecie musieli zrobić, będzie przeniesienie opcji zasilania w inne miejsce. Odpowiednie odnośniki do opcji wyłączania systemu można utworzyć na dwa sposoby: ręcznie oraz z użyciem niewielkiej aplikacji Shutdown Win 8. Pokażemy oba sposoby.

Ręczne utworzenie kafelka lub skrótu na pulpicie do zamykania systemu.

Jeśli interesuje nas tylko ułatwienie dostępu do opcji zamykania systemu, to możemy samemu utworzyć skrót, który będzie rozpoczynać proces wyłączania komputera. Aby to zrobić, należy:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybrać z menu kontekstowego “Nowy > Skrót”.
2. Jako lokalizację elementu ustawić “shutdown /s /t 30”, gdzie 30 to ilość sekund, którą system ma na zamknięcie otwartych aplikacji. Jeżeli irytuje Was okienko “Oczekiwanie na zamknięcie aplikacji” podczas wyłączania komputera, to możecie wpisać “shutdown /s /f” - spowoduje to błyskawiczne wymuszenie zamknięcia wszystkich uruchomionych aplikacji i wyłączenie komputera.

Tworzenie skrótu do zamykania systemu Windows
3. Kliknij dalej i wpisz nazwę skrótu (np. Zamknij system).
4. Utworzony na pulpicie skrót już powinien działać. Możecie ustawić mu ikonę korzystając z opcji “Zmień ikonę...”, która znajduje się we właściwościach skrótu, w zakładce “Skrót”.
5. Gotowy skrót można używać z pulpitu lub przypiąć jako kafelek do ekranu startowego (PPM > Przypnij do ekranu startowego).

Skorzystanie z aplikacji Shutdown Win 8.

Shutdown Win 8

Jeżeli samo zamykanie systemu to za mało i chcielibyście za pomocą jednego kafelka lub odnośnika móc kontrolować więcej opcji zasilania, to z pomocą przyjdzie program Shutdown Win 8, który możecie pobrać z naszej strony.

Po zainstalowaniu, aplikacja automatycznie utworzy skrót na pulpicie i kafelek na ekranie startowym. Znajdziecie je pod nazwą Shutdown Windows 8. Po włączeniu jednego z nich, na ekranie ujrzymy widok wyłączania komputera znany z systemów Windows XP. Znajdziemy tu Standby (Przejście w tryb czuwania), Shutdown (Zamknięcie systemu) oraz Restart (Ponowne uruchomienie komputera). To dobra opcja dla osób, które tęsknią za starym sposobem zamykania systemu.