Wielu właścicieli komputerów z systemem Windows 10 udostępnia swoje komputery innym członkom rodziny lub współdzieli je z członkami zespołu. Można to zrobić z zachowaniem pewnej prywatności i bezpieczeństwa dzięki tworzeniu kont użytkowników, do których dostęp chroniony jest hasłem. Żaden z użytkowników nie będzie miał dostępu do plików innych użytkowników, chyba że zostanie utworzony folder współdzielony między wszystkimi kontami użytkowników na danym komputerze.

Powiązane: Jak zatrzymać tworzenie duplikatów plików i folderów- OneDrive.

Windows 10 umożliwia tworzenie kont użytkowników, dzięki czemu każdy użytkownik może mieć pliki, do których inni nie będą mieli dostępu. Jednak w przypadku, gdy potrzebujemy lub chcemy pewnej interaktywności, takiej jak udostępnianie określonych plików między wszystkimi kontami użytkowników na tym samym komputerze z systemem Windows 10, musimy utworzyć folder wspólny dla wszystkich.

Wszystkie pliki umieszczone we współdzielonym folderze są widoczne i dostępne dla pozostałych użytkowników systemu operacyjnego. Dotyczy to tylko tego folderu, więc pozostałe informacje lub pliki pozostaną dostępne tylko dla określonych użytkowników każdego z kont.

Poniżej pokazujemy szczegółowo, jak udostępniać pliki lub foldery między wszystkimi kontami użytkowników na komputerze z systemem Windows 10:

Metoda 1: Użyj dysku lub partycji do udostępnienia pliku innym użytkownikom.

Dysk twardy lub dysk SSD można podzielić na różne dyski czy partycje. Różni użytkownicy będą mieli dostęp tylko do folderów i plików przechowywanych na dyskach, na których NIE jest zainstalowany system Windows. Innymi słowy, żaden użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do informacji przechowywanych na innych kontach użytkowników, gdy są one hostowane na głównym dysku, na którym jest zainstalowany system Windows. Wiedząc o tym, będziesz musiał wykonać następujące kroki:

1) Otwórz  Eksplorator plików.

2) Przejdź do sekcji: Ten komputer.

3) Jeśli nie masz utworzonej partycji na dysku twardym lub dysku SSD innej niż główny (na którym jest zainstalowany system Windows), musisz utworzyć partycję. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zalecamy przeczytanie następującego tekstu: Jak utworzyć partycję na dysku twardym w systemie Windows.

4) Wybierz partycję inną niż ta z Windows, może to być nowo utworzona.

5) Teraz na wspomnianym dysku / partycji możesz utworzyć nowy folder i umieścić w nim dowolny plik.

6) Po utworzeniu tej partycji wszystko, co przechowujesz w środku, będzie dostępne dla wszystkich użytkowników komputera z systemem Windows 10 z ich kont użytkowników.

Metoda 2: Użyj katalogu / ścieżki, aby udostępnić plik innym użytkownikom.

Domyślnie system Windows 10 ma folder na pulpicie o nazwie Publiczny, który jest współdzielony przez wszystkie konta użytkowników systemu Windows 10. W tym folderze umieszczane są ikony aplikacji lub programów zainstalowanych w systemie operacyjnym. Oznacza to, że każdy plik lub folder, który umieścimy na tym publicznym pulpicie, będzie dostępny dla wszystkich użytkowników komputerów z ich własnych kont:

1. Otwórz  Eksplorator plików.

2. Skopiuj i wklej następującą ścieżkę do odpowiedniego pola u góry:

C:\Users\Public\Desktop

3. Po naciśnięciu klawisza Enter zostaniesz przeniesiony do folderu publicznego. Tutaj możesz utworzyć folder lub bezpośrednio umieścić pliki.

4. Pozostali użytkownicy systemu Windows, którzy chcą uzyskać dostęp do wspomnianego folderu i / lub plików, będą musieli przejść do: C:\Users\Public\Desktop, z eksploratora plików każdego z ich kont.