Podobnie jak w poprzednich wydaniach systemu, do przeglądania wszystkich zainstalowanych programów w Windows 8 używamy widoku „Wszystkie aplikacje” w menu Start. Niestety, dotarcie do tej zakładki w Ósemce jest nieco zagmatwane. Pokazujemy, jak ułatwić sobie życie.

Wszystkie aplikacje - Windows 8

Problem z dotarciem do widoku „Wszystkie aplikacje” w nowym ekranie startowym polega na tym, że trzeba się nieco więcej naklikać, niż kiedyś, a na ekranie dochodzi do wysuwania wielu elementów interfejsu. Skaczemy z jednego rogu ekranu do drugiego, nie wspominając o ryzyku wysunięcia paska Charms Bar przez przypadek.

Użyjmy skrótu klawiszowego

Uzyskaj dostęp do aplikacji w Windows 8 za pomocą klawiszy CTRL+TAB

Pierwszą metodą, która ułatwi dotarcie do wszystkich aplikacji jest skrót klawiszowy. Po wejściu na ekran startowy wystarczy, że wciśniemy kombinację CTRL + TAB, a system przełączy nas do pożądanej sekcji z listą wszystkich programów. To rozwiązanie jest dobre, ale skorzystają z niego głównie te osoby, które lubią używać klawiatury do nawigacji po systemie.

Skrypt przenoszący nas bezpośrednio do ekranu aplikacji

Skrypt uruchamiający widok wszystkich aplikacji w Windows 8

Osoby, które po systemie poruszają się głównie za pomocą myszki, mogą skorzystać z bardzo prostego skryptu, który po uruchomieniu przeniesie nas bezpośrednio do widoku „Wszystkie aplikacje”. Po skompilowaniu, możemy go przypiąć do paska zadań i uruchamiać jak klasyczne menu Start. Wystarczy skorzystać z drobnego programu o nazwie Autohotkey_L oraz wkleić kilka linii tekstu do notatnika.

Program Autohotkey_L instalujemy korzystając z instalacji ekspresowej, po czym możemy o nim zapomnieć, gdyż odpowiednie biblioteki działają w tle i obsługują nasze działania. Teraz wystarczy tylko otworzyć notatnik i wkleić poniższy tekst:

Send {LWin}
Sleep 60
Send {Lctrl down}
Sleep 10
Send {Tab}
Sleep 10
Send {Lctrl up}

Następnie należy zapisać całość do formatu .AHK. W tym celu w oknie zapisywania przestawiamy typ z „Dokumenty tekstowe (*.txt)” na „Wszystkie pliki”, a w nazwie pliku wpisujemy „Start.ahk” (bez cudzysłowów). Kolejnym krokiem jest udajenie się do zapisanego pliku, kliknięcie na niego prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieranie „Compile script”. Utworzony zostanie plik o takiej samej nazwie, ale z dobrze znanym już rozszerzeniem .EXE.

Gratulacje, właśnie napisaliście aplikację, po której uruchomieniu otworzy się ekran startowy z listą wszystkich zainstalowanych programów. Możecie teraz utworzyć do niej skrót na pulpicie bądź przypiąć ją do paska zadań i korzystać jak z klasycznego menu Start.