Niektórzy z użytkowników systemu Windows 10 podczas ostatnich aktualizacji natrafili na błędy ze Sklepem Windows. U innych Sklep w ogóle zniknął z listy aplikacji. Pokazujemy, jak w prosty sposób go przywrócić.

1. Prosty reset
Jeżeli macie problemy ze Sklepem Windows, warto na początek skorzystać z prostego resetu, który pozwoli sprawdzić, czy błąd z uruchamianiem Sklepu nie jest czasem powierzchowny. W tym celu wciskamy klawisz Windows, a następnie wpisujemy WSReset.exe. Uruchamiamy program i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, Sklep zostanie zrestartowany i ponownie uruchomiony. Jeżeli to rozwiązanie nie zadziała - przechodzimy do kolejnego.

2. Ponowna instalacja
Aby ponownie zainstalować Sklep Windows w naszym komputerze będziemy musieli wykonać kilka prostych czynności. Na początek musimy pobrać aplikację umożliwiającą ponowne zainstalowanie aplikacji Windows 10. Spakowany ZIP-em plik pobieramy do folderu Pobrane w naszym komputerze.

Następnie uruchamiamy narzędzie PowerShell - np. wciskając klawisz Windows i wpisując nazwę programu. Narzędzie należy włączyć w trybie administratora.

Teraz wpisujemy i zatwierdzamy Enterem następujący kod:

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

Po wykonaniu tej komendy wpisujemy kolejną:

cd C:\Users\NAZWA UŻYTKOWNIKA\Downloads

W polu NAZWA UŻYTKOWNIKA trzeba oczywiście podać swoje imię czy nick, którego używamy w Windows 10. Kiedy poprawnie wykonamy tę komendę, musimy zatwierdzić jeszcze jedną:

.\reinstall-preinstalledApps.ps1 *Microsoft.WindowsStore*

Po wykonaniu tej czynności Sklep Windows powinien wrócić do naszego komputera.