Jeśli używasz systemu Windows 11 i od czasu do czasu przełączasz się między językami, prawdopodobnie zauważyłeś pewne problemy, w których system Windows blokuje się z dwoma różnymi językami wyświetlanymi w tym samym czasie. Niektóre treści mogą być wyświetlane w języku angielskim, podczas gdy inne mogą być wyświetlane w języku polskim itp.

W systemie Windows 11 od pierwszego wydania wprowadzono mnóstwo zmian, wiele problemów zostało naprawionych, wdrożono funkcje, a liczba błędów w systemie powoli spada. Chociaż z pewnością jest jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie, Microsoft robi powolne, ale stałe postępy.

W zależności od tego, jak korzystasz z systemu Windows 11, być może zauważyłeś błąd występujący podczas przełączania się między językami. Czasami system Windows 11 wyświetla jednocześnie dwa różne języki. Na przykład mogłeś zmienić język z polskiego na angielski, ale połowa systemu operacyjnego jest nadal w języku polskim, mimo że wylogowałeś się i ponownie się zalogowałeś. Na szczęście istnieje wiele różnych sposobów, których możesz wypróbować, aby rozwiązać ten problem, dopóki Microsoft nie wyda oficjalnej poprawki tego błędu.

Jak naprawić system Windows 11, który wyświetla treści w dwóch różnych językach? Windows 11 nie zmienia poprawnie języków.

Najszybszym i najłatwiejszym rozwiązaniem problemów językowych w systemie Windows 11 jest ponowne pobranie używanego pakietu językowego.

  • Najpierw otwórz menu Start, a następnie przejdź do Ustawienia > Czas i język.
  • Tutaj kliknij Język i region, a następnie kliknij 3 kropki obok używanego języka dodatkowego i wybierz Usuń.
  • Po odinstalowaniu uruchom ponownie komputer.
  • Po ponownym uruchomieniu komputera wróć do tej samej lokalizacji i opcji Dodaj język.

  • Na koniec wybierz żądany język i kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć instalację.

Teraz zmień na ten język i powtórz dokładnie ten sam proces dla wszystkich innych używanych języków. Pamiętaj, że możesz nawet odinstalować podstawowy język, w którym zainstalowałeś system Windows. Może być konieczne powtarzanie tego procesu od czasu do czasu, ponieważ aktualizacje systemu Windows są znane z powodowania tego typu problemów.

Napraw problemy językowe w systemie Windows 11 za pomocą polecenia SFC Scannow.

Jednym z pierwszych narzędzi, które należy uruchomić, jeśli pojawi się komunikat o błędzie BSOD, jest polecenie SFC Scannow. To narzędzie jest bardzo skuteczne w naprawianiu uszkodzonych plików systemowych.

  • Najpierw wpisz CMD w menu Start, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia i wybierz Uruchom jako administrator.
  • Gdy masz otwarty wiersz polecenia, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia i naciśnij Enter.

sfc /scannow

Po uruchomieniu polecenia prawdopodobnie przeskanowanie systemu i naprawienie wszelkich problemów zajmie trochę czasu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek komunikaty o błędach, uruchom ponownie narzędzie w systemie Windows uruchomionym w trybie awaryjnym. Po uruchomieniu polecenia SFC uruchom ponownie komputer i jeszcze raz zmień język. Tym razem zmiana języka powinna przebiegać bez mieszania się dwóch różnych języków.

A co z systemem Windows 10?

Ten problem występuje również w systemie Windows 10, jednak nie jest tak powszechny. Możesz wykonać dokładnie te same kroki, jak pokazano powyżej dla systemu Windows 11. Jedyną różnicą jest to, że menu Ustawienia jest nieco inne.