Starsze wersje SCRCPY nie zawierały przekierowania audio w standardzie i wymagały narzędzia o nazwie SNDCPY do przekierowania dźwięku do komputera. Jednak od wersji 2.0 SCRCPY przekierowanie audio zostało włączone do SCRCPY i w większości przypadków działa naprawdę dobrze, choć może pojawić się błąd Demuxera - ALSA: Nie można otworzyć urządzenia audio: Host nie działa. Jeśli właśnie natknąłeś się na ten błąd, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby go rozwiązać.

Najważniejsze informacje:

  1. Naprawianie błędu SCRCPY Demuxer - ALSA: Nie można otworzyć urządzenia audio: Host nie działa.
  2. Rozwiązanie problemu: SCRCPY ulega awarii po włączeniu dźwięku.

Jak naprawić błąd SCRCPY ALSA: Nie można otworzyć urządzenia audio: Host nie działa.

Istnieją dwie różne metody rozwiązania tego problemu. Pierwsza jest przeznaczona do jednorazowych przypadków, ale jest czasochłonna do wykonania za każdym razem. Druga jest lepszą opcją, ponieważ pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Omówimy jednak obie metody, więc wybierz tę, którą wolisz. Jeśli otrzymujesz WASAPI nie może zainicjować klienta audio: Nie znaleziono elementu. Kroki opisane w tym przewodniku również rozwiążą ten problem.

Opcja 1 - Użyj Wiersza poleceń, aby uruchomić SCRCPY.

  • Otwórz Wiersz poleceń w systemie Windows, naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć narzędzie Uruchom. Wpisz „cmd” i naciśnij Enter.
  • Następnie przejdź do katalogu SCRCPY, wykonując następujące czynności. Wpisz „cd”, a następnie ścieżkę do katalogu SCRCPY. Na przykład, jeśli SCRCPY jest zainstalowany na dysku C w systemie Windows, można wpisać „C:\SCRCPY\scrcpy-win64-v2.0”.
  • Po wskazaniu poprawnej lokalizacji w Wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij Enter.

scrcpy --no-audio

Spowoduje to poinformowanie SCRCPY, że nie chcesz używać dźwięku, co powoduje awarię SCRCPY i wyświetlenie komunikatu o błędzie. Jeśli desperacko potrzebujesz dźwięku, ale twoje urządzenie odmawia przekazywania dźwięku, możesz spróbować użyć SNDCPY.

Opcja 2 - Utwórz nowy skrót do uruchamiania SCRCPY.

Utworzenie niestandardowego pliku .bat jest lepszą opcją i pozwoli zaoszczędzić mnóstwo czasu, jeśli często używasz SCRCPY.

  • Najpierw otwórz Eksplorator plików, a następnie przejdź do folderu SCRCPY. Gdy znajdziesz się we właściwej lokalizacji, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowy > Dokument tekstowy.
  • Nazwij ten plik jak chcesz, a następnie usuń końcówkę .txt i zastąp ją .bat. Zaakceptuj wyświetlony monit, aby potwierdzić zmianę rozszerzenia.
  • Teraz gdy masz już gotowy plik .bat, możesz zacząć wprowadzać polecenia SCRCPY, których chcesz użyć. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony plik .bat i wybierz Edytuj. Spowoduje to otwarcie Notatnika.
  • Teraz w pliku Notatnika wpisz lub skopiuj i wklej następujące polecenie: scrcpy --no-audio
  • Możesz dodać dowolną liczbę poleceń, jednak jeśli chcesz tylko naprawić ten komunikat, musi tam być scrcpy --no-audio. Poniżej znajdują się dwa różne przykłady tego, jak można tego użyć.

Tylko naprawianie błędu audio.

Naprawa błędu audio i korzystanie z innych poleceń.