Włączasz komputer i pojawia się komunikat o tym, że trwa przygotowywanie automatycznej naprawy. Następnie funkcja ta diagnozuje komputer, po czym wyświetla, że komputer nie został poprawnie uruchomiony i tak w kółko? Zobacz, jak to naprawić.

Jak naprawić problem

Zazwyczaj wszelkie problemy z uruchamianiem Windowsa da się naprawić dość łatwo. System po próbie nieudanego uruchomienia komputera włącza automatyczną naprawę, która zazwyczaj radzi sobie z problemem. Gorzej jest, gdy powodem niemożności uruchomienia komputera jest zapętlona funkcja automatycznej naprawy, która stale próbuje naprawiać jakiś błąd, ale nie może sobie z nim poradzić i w kółko restartuje komputer.

Sytuacja wygląda następująco. Uruchamiamy komputer i na ekranie z logiem Windowsa pojawia się komunikat „Przygotowywanie automatycznej naprawy”. Po chwili napis zmienia się w „Diagnozuję komputer”, a następnie pojawia się niebieski ekran z napisem „Komputer nie został poprawnie uruchomiony”. Do wyboru mamy ponowne uruchomienie komputera, które powtarza tylko w nieskończoność cały ten proces oraz kilka opcji zaawansowanych. Co w takiej sytuacji zrobić?

Sposób #1 – Wymuś wyłączenie automatycznej naprawy

Pierwszym sposobem jest wymuszenie na systemie wyłączenia automatycznej naprawy przy starcie komputera. Często jest tak, że automatyczna naprawa znajduje jakiś nawet niegroźny błąd, ale nie jest w stanie go rozwiązać. Efektem jest zapętlenie się tej funkcji. Najprostszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wyłączenie automatycznej naprawy w Windowsie.

Na niebieskim ekranie z komunikatem „Komputer nie został poprawnie uruchomiony” przejdź do zakładki „Opcje zaawansowane”. Następnie wybierz „Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane” i wybierz „Wiersz polecenia”.

Włącz Wiersz polecenia

Pojawi się nowe okno Wiersza polecenia. Wpisz w nim dwie poniższe komendy, potwierdzając każdą przyciskiem Enter:

bcdedit /set {default} recoveryenabled No
bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailures

Obie te opcje wymuszą wyłączenie automatycznej naprawy i sprawią, że nawet jeśli system wykryje jakiś błąd, to nie włączy procesów naprawczych tylko po prostu spróbuje się z nimi uruchomić.

Jeśli twój komputer nie wyświetla niebieskiego ekranu z opcjami zaawansowanymi, to do wiersza polecenia możesz dostać się inaczej. Wystarczy skorzystać z płyty lub bootowalnego pendrive’a z instalatorem Windowsa. Na ekranie startowym instalatora należy wybrać opcję „Napraw komputer”. Następnie zostaniesz przekierowany do niebieskiego ekranu, na którym możesz wybrać opcję „Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Wiersz polecenia”.

Sposób #2 – Skorzystaj z punktu przywracania systemu

Drugim sposobem jest przywrócenie systemu do wcześniejszego stanu. Windows automatycznie tworzy co jakiś czas punkty przywracania, które pozwalają rozwiązać tego typu problemy. Na niebieskim ekranie z komunikatem o tym, że system nie został poprawnie uruchomiony wybierz „Opcje zaawansowane > Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane” i wybierz „Przywracanie systemu”.

Uruchom przywracanie systemu

Pojawi się nowe okienko, które wyświetli listę dostępnych punktów przywracania. Znajdź na liście najnowszy punkt, zaznacz go i potwierdź procedurę przywracania. Żadne twoje pliki prywatne nie zostaną usunięte, opcja ta przywraca jedynie stan plików systemowych oraz rejestru.

Po wykonaniu tej procedury uruchom komputer ponownie – teraz powinien uruchomić się prawidłowo.

Sposób #3 – Ręcznie wywołaj naprawę komputera

Ciekawostką jest fakt, że automatycznie uruchomiona naprawa komputera często nie jest w stanie poradzić sobie z problemem. Jeżeli jednak uruchomimy proces automatycznej naprawy samodzielnie, to bardzo często jest on w stanie poradzić sobie z uszkodzonymi plikami. Jak to zrobić?

Na niebieskim ekranie z informacją o tym, że komputer nie został poprawnie uruchomiony przejdź do „Opcje zaawansowane > Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane” i wybierz tu „Naprawa podczas uruchamiania”.

Włącz naprawę podczas uruchomienia

Teoretycznie może wydawać się, że jest to ta sama opcja, którą system aktywuje przy każdorazowej próbie włączenia komputera. W praktyce okazuje się jednak, że ta opcja działa nieco inaczej i potrafi sobie poradzić z problemem. A nawet jeśli tego nie zrobi, to zapisze na naszym dysku rejestr działań, informujący o tym, jakie pliki są uszkodzone (przydatne do trzeciego sposobu poniżej).

Pamiętaj jednak, że uruchomiona w ten sposób opcja wyświetli ekran „Próba naprawy”, który może utrzymywać się nawet przez 30-40 minut. Miej cierpliwość – w końcu ekran ten zniknie i jak dobrze pójdzie, to system zostanie automatycznie naprawiony. Jeśli nie, to otrzymasz plik z informacjami o uszkodzonych plikach, którego wykorzystamy w sposobie poniżej.

Sposób #4 – Namierz i podmień uszkodzony plik (zaawansowane)

Zazwyczaj gdy żadne z powyższych rozwiązań nie przynosi efektu zaleca się przeinstalowanie systemu. W przypadku Windowsa 8, 8.1 czy 10 jest to dość proste, gdyż w opcjach zaawansowanych znajdziesz funkcję przywracania systemu do ustawień fabrycznych wraz z zachowaniem prywatnych plików. Nie zawsze jednak takie rozwiązanie nas interesuje.

Można powalczyć i spróbować samodzielnie wyeliminować źródło problemu, którym zazwyczaj jest uszkodzony plik systemowy. Trzeba tylko namierzyć plik, który powoduje wywoływanie automatycznej naprawy, a następnie przywrócić jego oryginalną, nieuszkodzoną wersję z instalatora Windowsa. Nie jest to najłatwiejsza metoda, ale da się ją wykonać i osobiście mogę potwierdzić, że to rozwiązanie sprawdziło się na niejednym komputerze, który naprawiałem.

  • Namierz uszkodzony plik

Najpierw musimy wiedzieć, który plik jest uszkodzony. W tym celu potrzebny jest nam jakiś raport, który pokaże źródło błędu. W przypadku problemu z pętlą ponownego uruchamiania taki raport może zostać wygenerowany przez funkcję opisaną w sposobie trzecim.

Wykonaj procedurę z trzeciego sposobu, czyli włącz opcję „Naprawa podczas uruchamiania”. Jak wspomniałem wcześniej, opcja ta może próbować naprawiać system nawet przez 30-40 minut. Jeśli nie dojdzie do naprawy, to wyświetli się komunikat informujący o tym, że automatyczna naprawa znalazła problemy, ale nie była w stanie ich rozwiązać.

Nieudana naprawa automatyczna - ścieżka do dziennika

Pojawi się także komunikat, że raport został zapisany w pliku dziennika, który znajduje się w poniższej ścieżce:

C:\Windows\System32\Logfiles\Srt\SrtTrail.txt

No dobrze, ale jak go odczytać, skoro nie można wejść do systemu? Jest na to sposób. Na niebieskim ekranie możesz wywołać Notatnik i otworzyć ten plik. Aby to zrobić, przejdź do opcji zaawansowanych, wejdź do zakładki z rozwiązywaniem problemów i otwórz „Wiersz polecenia”.

W Wierszu polecenia wpisz poniższą komendę, aby udać się na dysk C (potwierdź komendę przyciskiem Enter):

C:

Następnie musisz wejść do folderu Windows. W tym celu wpisz:

CD Windows

Ścieżka teraz będzie wskazywała na katalog „C:/Windows”. Wpisz poniższe polecenie, aby uruchomić Notatnik:

Notepad

Uruchom Notatnik przez Wiersz polecenia w trybie przywracania Windowsa

Pojawi się okno Notatnika. Wybierz „Plik > Otwórz” i przejdź do poniższej ścieżki, a następnie otwórz plik SrtTrail.txt:

C:\Windows\System32\Logfiles\Srt\

Wyświetli się teraz zawartość dziennika. Jest tu zapisany rejestr próby naprawienia komputera, a także informacja o pliku, który powoduje problemy. Poszukaj sekcji „Znaleziono główną przyczynę:”. W tym miejscu jest informacja o uszkodzonym pliku. Może to być przykładowo taki wpis:

„Ważny plik rozruchowy c:\windows\system32\drivers\mvumis.sys jest uszkodzony.”

Komunikat o uszkodzonym pliku systemowym

Oczywiście u Ciebie może to być dowolny inny plik i najprawdopodobniej nie będzie to ten sam plik, co na zrzucie powyżej. Zapisz sobie gdzieś ścieżkę do tego pliku oraz jego dokładną nazwę. W tym akurat przypadku widzimy, że problemem jest poniższy plik w poniższym folderze:

  • Plik: mvumis.sys
  • Folder pliku: C:\windows\system32\drivers\

Należy teraz wyodrębnić ten plik w nienaruszonej, nieuszkodzonej formie z oryginalnego Instalatora Windowsa. Do tego przyda się drugi komputer lub laptop.

  • Wyodrębnij uszkodzony plik z oryginalnego instalatora Windowsa

Do działającego komputera włóż płytę lub pendrive z instalatorem Windowsa 8, 8.1 lub 10. Zainstaluj na tym komputerze także program 7-Zip – to darmowe narzędzie do pakowania i rozpakowywania archiwów. Dzięki niemu będziesz mógł wyodrębnić poszczególne pliki z instalatora Windowsa.

Otwórz okno „Mój komputer”, a następnie otwórz zawartość pendrive’a lub płyty z instalatorem Windowsa. Wejdź do katalogu „sources” – znajdziesz tu plik o nazwie Install.wim. To archiwum zawierające wszystkie oryginalne pliki Windowsa.

Otwórz plik Install.wim

Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku Install.wim i wybierz „7-Zip > Otwórz archiwum”. Pojawi się zawartość tego pliku w nowym oknie.

Zazwyczaj jest tu kilka folderów typu „1”, „2” itp. Oznaczają one konkretne edycje Windowsa. W przypadku Windowsa 8, 8.1 i 10 zazwyczaj folder „1” odpowiada edycji Home, natomiast folder „2” odpowiada edycji „Professional”.

Foldery w Install.wim

Gdy otworzysz ten folder, to zauważysz, że jest tu taka sama struktura katalogów, jak na dysku C przy świeżo zainstalowanym systemie. Są tu katalogi „Program Files” oraz „Windows”. Wejdź do katalogu „Windows” i wyszukaj teraz pliku, który u Ciebie jest uszkodzony. W naszym przypadku będzie to plik „mvumis.sys” w folderze „Windows/System32/Drivers”.

Wyodrębnij potrzebny plik z Install.wim

Kliknij prawym przyciskiem myszy na tym pliku i wybierz „Kopiuj do”. Skopiuj ten plik na pendrive’a lub inną pamięć przenośną. Gdy plik zostanie zapisany, wyjmij pendrive’a i podłącz go do uszkodzonego komputera.

  • Zastąp uszkodzony plik

Teraz, gdy masz już w pamięci przenośnej lub na pendrive działający plik, to wystarczy go podmienić na uszkodzonym komputerze. W tym celu włącz uszkodzony komputer i poczekaj aż pojawi się niebieski ekran z opcjami.

Przejdź do opcji Wiersza polecenia. Musisz teraz wpisać komendę, która przekopiuje plik z pendrive do katalogu systemowego i zastąpi uszkodzony plik. Zakładając, według naszego przypadku, że uszkodzony plik ma nazwę „mvumis.sys” i znajduje się w folderze „C:/Windows/System32/Drivers/”, a pendrive podłączony do komputera ma literę dysku D, to komenda będzie wyglądać następująco:

copy D:/mvumis.sys C:/Windows/System32/Drivers/

Komenda ta skopiuje plik mvumis.sys z pendrive’a (litera dysku D) i wklei go do folderu „C:/Windows/System32/Drivers/”. Gdy zostaniesz zapytany o to, czy zastąpić plik, wpisz literę Y, aby potwierdzić.

Skopiuj plik systemowy z pendrive'a do dysku

Oczywiście powyższą komendę musisz dostosować do swoich potrzeb, podając swoją nazwę pliku, swoją nazwę litery dysku, a także odpowiedni folder, w którym uszkodzony plik się znajduje.

Teraz możesz ponownie uruchomić komputer. Gdy uszkodzony plik został zastąpiony oryginalnym, działającym plikiem, to błąd nie powinien się już pojawiać i system włączy się normalnie.