Łącze internetowe dość łatwo zapchać uruchamiając wiele operacji pobierania, zwłaszcza za pomocą przeglądarki, gdzie nie ma opcji ograniczania pobierania. Do tego strumieniowanie muzyki czy filmów na YouTube i reszta użytkowników sieci będzie narzekać na wolny transfer. Możemy jednak łatwo monitorować swój transfer i ograniczać go w poszczególnych aplikacjach.

Jak ograniczyć transfer w dowolnym programie?

Jeżeli coś nam "pożera" przepustowość i nie możemy namierzyć aplikacji lub po prostu chcemy ograniczyć prędkość transferu dla poszczególnej aplikacji, to warto sięgnąć po program NetBalancer. Pozwala on na monitorowanie naszego łącza, wyświetla na bieżąco globalne wykorzystanie transferu, a także pokazuje listę wszystkich procesów uruchomionych w komputerze z uwzględnieniem ich wykorzystania sieci.

NetBalancer - główne okno programu

NetBalancer jest w tej chwili w fazie otwartej bety i można z niego skorzystać za darmo z pewnymi ograniczeniami, które jednak w domowym użytku nie będą przeszkadzać. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się główne okno programu z listą uruchomionych procesów. Przy każdym procesie znajdziemy informację o tym, czy aplikacja pobiera lub wysyła jakieś dane, a jeśli tak, to w jakiej ilości i z jaką prędkością.

Ograniczanie transferu w NetBalancer

Aby ograniczyć transfer danego procesu, należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy, a następnie przejść do zakładki "Pobieranie" lub "Wysyłanie" w zależności od tego, jaki rodzaj transferu chcemy ograniczyć.

NetBalancer - ograniczanie limitu transferu

Po rozwinięciu zauważymy, że mamy kilka opcji do wyboru. Ograniczanie generalnie dzieli się na dwa rodzaje - stałe (ograniczenie do danej ilości KB/s) oraz priorytetowe. Te drugie pozwala na elastyczne rozdzielanie transferu w ramach naszej przepustowości w taki sposób, aby wykorzystać jak największy potencjał łącza przy jednoczesnym braku spowolnienia innych aplikacji. Przykładowo, jeżeli ustawimy priorytet programu uTorrent na niski, a przeglądarki Chrome na wysoki, to NetBalancer postara się tak rozłożyć transfer, aby nawet przy szybkim pobieraniu torrentów, filmy na YouTube oglądane w przeglądarce zawsze miały odpowiednią ilość transferu dla siebie i chodziły płynnie.

NetBalancer - ograniczenie na sztywno

Jeżeli jednak wolimy ograniczyć transfer klasycznie, na sztywno, do określonej liczby, to wybieramy z rozwijanego menu pozycję "Ograniczony...". W nowym oknie wpisujemy limit pobierania i wysyłania w KB/s i klikamy OK. Od teraz wybrana aplikacja nie przekroczy limitu pobierania czy wysyłania i nie spowolni naszego połączenia z siecią.

Tworzenie zaawansowanych reguł

Powyższe, minimalistyczne opcje ograniczania transferu powinny starczyć większości użytkownikom. Niemniej jednak jeżeli jesteście bardziej wymagający, to dla wybranej aplikacji można utworzyć bardziej zaawansowaną i złożoną regułę, która np. ogranicza transfer dopiero po tym, jak dana aplikacja pobierze określoną ilość danych.

Aby utworzyć zaawansowaną regułę, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany proces z listy, a następnie skorzystać z opcji "Dodaj regułę". Wyświetli się nowe okno, w którym będziemy mogli dostosować dokładne parametry ograniczania transferu.

NetBalancer - tworzenie zaawansowanej reguły sieciowej

Możemy sprawić, aby aplikacja ściągała lub wysyłała dane z mniejszą prędkością dopiero wtedy, gdy np. pobierze 1GB danych w ciągu miesiąca. Nic także nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić ramy czasowe ograniczeń. Jeżeli korzystamy z łącza, które w ciągu dnia jest limitowane, ale w nocy nie posiada blokad, to w prosty sposób możemy ograniczyć transfer przeglądarki czy programu do pobierania tak, aby w ciągu dnia dane były pobierane wolno (np. z ograniczeniem do 20 KB/s), a z kolei w nocy ściągały się przy użyciu całej przepustowości łącza.