Windows 11 wprowadził wiele zmian, zwłaszcza jeśli chodzi o estetykę i interfejs. Jednym z aspektów, który kiedyś wywołał największe zamieszanie, był fakt, że Microsoft zdecydował się wyeliminować menu startowe swojego systemu operacyjnego (Windows 8). Cóż, wszyscy, którzy instalują system Windows 11 na swoim komputerze, będą zaskoczeni, że włączono nowe menu startowe, które otwiera się w formie kwadratowego okna na środku ekranu.

Powiązane: Jak spersonalizować system Windows 11 bez jego aktywacji

Menu startowe w systemie Windows 11 otwiera się w centralnej części pulpitu zamiast jak w klasycznym menu startowym poprzednich wersji po lewej stronie ekranu. Ponadto w systemie Windows 11 elementy znajdujące się w menu startowym mają postać ikon lub aplikacji. W przeciwieństwie do tego klasyczne menu startowe systemu Windows przedstawiało programy i foldery w formie listy lub sekcji kafelkowej.

Wielu użytkowników, którzy są przyzwyczajeni do używania wcześniejszych wersji systemu operacyjnego Microsoft, jest przyzwyczajonych do korzystania z klasycznego menu Start, które otwiera się po kliknięciu przycisku Start w lewym dolnym rogu. Użytkownicy ci będą bardzo zaskoczeni, że aplikacja konfiguracyjna systemu Windows 11 nie zawiera żadnej opcji umożliwiającej instalację lub aktywację klasycznego menu startowego.

Na szczęście nadal możemy zainstalować stare menu startowe w systemie Windows 11 za pomocą Edytora rejestru systemu Windows. Najlepszą rzeczą w tej opcji jest również to, że możemy wrócić do starego menu startowego w systemie Windows 11, zachowując wyrównanie paska zadań na środku. Jeśli jednak chcemy skonfigurować wygląd podobny do Windows 10, najlepiej wyrównać również pasek zadań w lewo w Windows 11.

Dlatego jeśli chcesz przywrócić klasyczne menu startowe Windows, w nowym systemie operacyjnym Windows 11 , pokażemy Ci, jak to zrobić:

Jak zainstalować lub aktywować stare menu Start w systemie Windows 11.

1. Skorzystaj ze skrótu klawiaturowego: klawisz Windows + R

2. Po określeniu narzędzia wprowadź termin: regedit

3. Po kliknięciu OK otworzy się okno Edytora rejestru.

4. W pasku adresu Edytora rejestru wklej następującą ścieżkę:

Komputer\HKEY_CURRENT_USER\Oprogramowanie\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\

5. W prawej części okna musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy.

6. Po wyświetleniu rozwijanego menu najedź na: Nowy

7. Linia, a następnie kliknięcie opcji podmenu: Wartość DWORD (32 bity)

8. Zostanie utworzony nowy element, którego nazwę należy zmienić na: Start_ShowClassicMode

9. Po zmianie nazwy należy skonfigurować pole Dane wartości jako: 1

10. Na koniec wystarczy kliknąć przycisk OK , zamknąć edytor i przystąpić do ponownego uruchomienia komputera.

11. Po ponownym uzyskaniu dostępu do systemu Windows 11 wystarczy kliknąć przycisk Start lub nacisnąć klawisz Windows, aby zobaczyć, jak jest teraz wyświetlane klasyczne menu startowe systemu Windows.

Uwaga: w momencie, gdy chcesz cofnąć tę zmianę i ponownie cieszyć się nowym domyślnym menu startowym w systemie Windows 11, wystarczy powtórzyć ten proces i ustawić element jako wartość: 0