Na pytanie zadane w tytule najprościej jest odpowiedzieć: to zależy. Właściwie zasadniczym pytaniem, które powinno się zadawać w kontekście tworzenia i projektowania aplikacji jest to: od czego zależy finalny koszt i jakie czynniki mają wpływ na otrzymywaną wycenę? Zebraliśmy te najczęściej wymieniane determinanty ponoszonych kosztów, odpowiadając tym samym na tytułowe pytanie.

To zależy od: projektu

Podstawowym czynnikiem wpływającym na kwotę jest oczywiście… rodzaj projektu i docelowo wdrażane funkcjonalności. Ich złożoność i ilość znacząco wpływa na finanse - zwłaszcza, jeśli wiąże się to ze skomplikowanym oprogramowaniem. Mechanizm wyliczeń jest dość prosty - im więcej różnorodnych funkcji, tym większy jest nakład pracy, a co za tym idzie - tym wyższe są ponoszone koszty.

W przypadku estymacji kosztów istotne są takie elementy, jak np. docelowa platforma i liczba/zakres udostępnionych funkcji. Jeśli chcesz ograniczyć ponoszone koszty - zastanów się z których funkcjonalności możesz zrezygnować i w jaki sposób da się uprościć schemat działania. W określeniu niezbędnych funkcjonalności i wyborze technologii, może pomóc doświadczona firma programistyczna - dowiedz się więcej tutaj.

To zależy od: firmy odpowiedzialnej za wdrożenie projektu

W proces tworzenia produktu IT dobrze jest zaangażować firmę, w której projektem zajmą się doświadczeni specjaliści. Wielkość zespołu projektowego jest niezwykle istotnym czynnikiem - nie tylko z punktu widzenia powodzenia projektu, ale także ponoszonych kosztów.

Warto również pamiętać, że specjaliści posiadają różne stawki – w zależności od kraju, z którego pochodzi firma, od zrealizowanych projektów, języka programowania i lat doświadczenia. Statystycznie można założyć, że deweloperzy pracujący za oceanem mają najwyższe stawki w branży, ale w tym elemencie zaleca się dokładną analizę otrzymywanych ofert współpracy.

To zależy od: stosowanej technologii

Aspektem, wpływającym na ostateczną wycenę jest język i stosowana technologia. Oczywiście ich dobór podyktowany jest wspomnianym już typem projektu i potrzebami biznesowymi.

Na wybór docelowej technologii wpływ ma m.in. dostępny budżet. Tu mechanizm jest dość prosty - język programowania i narzędzia używane w firmie mają wpływ na ostateczny, ponoszony koszt.

W dużym uproszczeniu można przyjąć, że tworzenie aplikacji w PHP to jedna z wielu, dostępnych na rynku, opcji. W ostateczności jednak kluczową rolę spełnia sam prowadzony projekt i dobór wykwalifikowanych specjalistów.

To zależy od: działań w przyszłości

Bardzo często w estymacji kosztów nie uwzględnia się sytuacji mającej miejsce… po wypuszczeniu gotowej już aplikacji. Okazuje się bowiem, że kluczowym krokiem w kontekście finansów, jest ten, dotyczący utrzymywania aplikacji. Trendy, rosnąca konkurencja i działania marketingowe mają kluczowe znaczenie dla powodzenia apki, a nierzadko także dla bieżących, koniecznych zmian. Dodatkowo - aplikacje wymagają aktualizacji, które także generują przyszłe koszty.

Więcej o wycenie, niezbędnych elementach i pracy nad aplikacjami webowymi przeczytasz na stronie studiosoftware.pl.