Obróbka i konwersja audio

Programy do edycji audio pozwalają na obróbkę ścieżki dźwiękowej. Konwertery audio służą konwersji plików muzycznych z pierwotnego formatu (np. WAV) do docelowego (np. MP3). Program do kompresji mp3 służy zamianie audio na mp3, konwersji mp3 na wav.

TAudioConverter

Darmowy program do konwersji plików MP3, WMA, WAV oraz wielu mni...

(0)

Switch Sound File Converter Plus

Konwerter plików dźwiękowych i muzyki. Pozwala przerobić pliki audio m.in. do formatów MP3, FLAC, WMA, M4A oraz wielu innych.

(0)

SRS Audio Sandbox

Program do modyfikacji dźwięku generowanego przez komputer.

(0)

Sound Forge Pro

Zaawansowany program do przechwytywania, obróbki i masteringu dźwięku. Oferuje wiele funkcji korekty oraz mnóstwo efektów dźwiękowych.

(0)

Rzeźnik MPEGów

Prosty program, który umożliwia dzielenie plików MP3 i wycinanie fragmentów piosenek do osobnych plików. Pozwala na dzielenie w równych c...

(0)