Obróbka i konwersja audio

Programy do edycji audio pozwalają na obróbkę ścieżki dźwiękowej. Konwertery audio służą konwersji plików muzycznych z pierwotnego formatu (np. WAV) do docelowego (np. MP3). Program do kompresji mp3 służy zamianie audio na mp3, konwersji mp3 na wav.

#1 MP3 to WAV Converter

Konwerter plików  WAV umożliwiający szybką konwersję do formatu MP3 z zachowaniem pełnej kontroli stopnia kompresji pliku wynikowego

(23)

1Click Audio Converter

Program do konwertowania plików muzycznych bezpośrednio z Eksploratora Windows.

(0)

3nity Audio CD Extractor

Niewielki, prosty w obsłudze i skuteczny program przeznaczony do zgrywania na komputer płyt CD oraz DVD.

(0)