Narzędzia administracyjne i internetowe

WifiHistoryView

Umożliwia przejrzenie historii sieci Wi-Fi, do których komputer się łączył. Wyświetla, do jakich sieci komputer się łączył, w jakich dnia...

(0)

Snarl

Program pozwalający na otrzymywanie powiadomień na pulpit z wielu różnych aplikacji.

(0)

NetAdapter Repair All in One

Narzędzie naprawcze, które umożliwia wykonanie najczęstszych operacji związanych z naprawą sieci i kart sieciowych.

(0)

GS Auto Clicker

Bardzo mały program do automatyzacji kliknięć myszą.

(0)

Flash Cookie Cleaner

Program przeznaczony do czyszczenia dysku twardego z tzw. ciasteczek Flashowych.

(0)

AOMEI PXE Boot

Prosty, niewielki program, którego głównym zadaniem jest umożliwienie zdalnego uruchamiania komputerów z sieci.

(0)

Any Send

Prosta w obsłudze aplikacja umożliwiająca przesyłanie plików między komputerami i urządzeniami mobilnymi.

(0)

Antivirus Remover

Program umożliwiający całkowite usunięcie z systemu kłopotliwych antywirusów.

(0)

AllInOne Keylogger

Aplikacja do rejestrowania czynności wykonywanych przez użytkowników komputera podczas naszej nieobecności.

(0)