Szyfrowanie danych

Oprogramowanie do szyfrowania danych służą do kodowania plików lub całych dysków w celu uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym. Większość programów wykorzystuje takie algorytmy i klucze szyfrujące, które sprawiają, że odszyfrowanie danych jest praktycznie niemożliwe.

BoxCryptor

Program pozwalający na szyfrowanie plików znajdujących się w chm...

(0)

AxCrypt

Szyfruje dane przy użciu 128-bitowego algorytmu AES. Zapisuje zaszyfrowane pliki jako kopie z rozszerzeniem .AXX.

(0)

File Lock

Umożliwia blokowanie plików, aby nie można było ich edytować, modyfikować, przenosić lub usuwać. 

(0)

MaxCrypt Security Suite

Umożliwia szyfrowanie plików, folderów oraz całych dysków za pomocą hasła. Umożliwia automatyczne odszyfrowanie po włączeniu komputera.

(0)

DiskCryptor

Umożliwia silne zaszyfrowanie poszczególnych partycji lub całych dysków twardych. Dobry następca TrueCrypt.

(0)

AES Crypt

Oprogramowanie do szyfrowana plików w standardzie AES. Pozwala szyfrować pliki z poziomu menu kontekstowego.

(0)

TestCrypt

Odzyskuje uszkodzone partycje, które zostały zaszyfrowane przez TrueCrypt. Pozwala zamontować uszkodzone partycje i odzyskać pliki.

(0)

WinRAR Password Cracker

Służy do odczytywania hasła dostępu do archiwum RAR. Pozwala złamać hasło za pomocą różnych metod odszyfrowywania.

(0)

MD5 Checker

Umożliwia wygenerowanie i sprawdzenie sumy kontrolnej MD5 dowolnego pliku, w celu sprawdzenia jego autentyczności.

(0)

Vpn One Click

Narzędzie umożliwiające zmianę adresu IP naszego komputera za pomocą połączenia z wirtualną siecią. Odblokowuje serwisy onli...

(0)

Hotspot Shield

Pozwala łączyć się ze stronami internetowymi anonimowo i umożliwia omijanie blokad regionalnych na stronach niedostępnych w Polsce.

(0)

Windows Password Recovery Tool

Narzędzie do odzyskiwania zapomnianego hasła administratora w różnych odmianach systemu Windows.

(0)

Folder Crypto Password

Pozwala tworzyć zabezpieczone hasłem foldery na dysku, jak również umożliwia szyfrowanie pojedynczych plików bądź nawet całych partycji d...

(1)

AutoKrypt

Zaawansowane narzędzie do szyfrowania danych na dysku - pozwala szyfrować wszystkie lub wybrane dane, umożliwia tworzenie kont dla poszcz...

(2)

Enigma 2003

Szybkie zabezpieczanie plików oraz folderów hasłem przy użyciu zaawansowanego algorytmu szyfrowania.

(0)

Granite Portable

Aplikacja, która tworzy na dysku lub pendrive folder zabezpieczo...

(0)

WinLicense

Narzędzie dla deweloperów, które pozwala zabezpieczyć programy przed crackowaniem i łamaniem zabezpieczeń. Ochrona przed piractwem.

(3)

KeyGen RC4 Encryption Key Maker

Umożliwia bardzo mocne zaszyfrowanie dowolnych plików hasłem, aby niepowołane osoby nie mogły ich otworzyć bez znajomości kodu dostępoweg...

(42)