Katalogowanie zasobów

Aplikacje do katalogowania zasobów pozwalają na tagowanie danych, dzięki czemu ich odnajdywanie staje się szybsze i prostsze.

Download Mover

Darmowy program, który pozwala na automatyczne przenoszenie plików do innych folderów na podstawie rozszerzenia.

(1)

AutoDelete

Program do automatycznego usuwania zawartości wybranych folderów na podstawie daty lub rozszerzeń.  

(0)