Katalogowanie zasobów

Aplikacje do katalogowania zasobów pozwalają na tagowanie danych, dzięki czemu ich odnajdywanie staje się szybsze i prostsze.

MyFolders

MyFolders to niewielka aplikacja, która dodaje do menu kontekstowego Eksploratora odnośniki do szybkiego kopiowania i przenoszenia plików...

(0)