Katalogowanie zasobów

Aplikacje do katalogowania zasobów pozwalają na tagowanie danych, dzięki czemu ich odnajdywanie staje się szybsze i prostsze.

AutoDelete

Program do automatycznego usuwania zawartości wybranych folderów na podstawie daty lub rozszerzeń.  

(0)

LimagitoX File Mover

Narzędzie umożliwiające konfiguracje zautomatyzowanego kopiowania, przenoszenia lub usuwania plików. Potrafi monitorować katalogi w poszu...

(0)

MyFolders

MyFolders to niewielka aplikacja, która dodaje do menu kontekstowego Eksploratora odnośniki do szybkiego kopiowania i przenoszenia plików...

(0)

Download Mover

Darmowy program, który pozwala na automatyczne przenoszenie plików do innych folderów na podstawie rozszerzenia.

(0)