Katalogowanie zasobów

Aplikacje do katalogowania zasobów pozwalają na tagowanie danych, dzięki czemu ich odnajdywanie staje się szybsze i prostsze.

AutoDelete

Program do automatycznego usuwania zawartości wybranych folderów na podstawie daty lub rozszerzeń.  

(0)

Download Mover

Darmowy program, który pozwala na automatyczne przenoszenie plików do innych folderów na podstawie rozszerzenia.

(0)

File Fisher

Darmowy program do automatycznego przenoszenia plików określoneg...

(0)

Folder Merger

Darmowy program do łączenia folderów i podfolderów w jeden duży...

(0)

LimagitoX File Mover

Narzędzie umożliwiające konfiguracje zautomatyzowanego kopiowania, przenoszenia lub usuwania plików. Potrafi monitorować katalogi w poszu...

(0)

Listary

Program przyśpieszający wyszukiwanie plików na dysku twardym.

(0)