Konwertery graficzne

Konwertery plików służą zmianie domyślnego formatu plików na docelowy, np. DOC do PDF, PDF do JPG, BMP do JPG.