SClock Plus Download

SClock Plus to program zawierający zegar, zaopatrzony w funkcje mówienia. Zawiera on także budzik i alarm, który umożliwia włączanie użytkownikowi różnych systemowych alarmów.