DigiRostrum Download

DigiRostrum pozwala przekierować PC na pełną funkcję kamery. Można manewrować trackami, wielkością, stopniem w wirtualnej kamerze 3D. Plikami obrazów mogą być: BMP, FLIC, GIF, JPEG, PCX, PNG, PNM, RAS, RGB, TGA, TIFF & XPM. Natomiast plikami video są: Microsoft AVI, QuickTime, Microsoft Type 1 DV.