River Past Web Slides Download

River Past Web Slides służy do tworzenia pojedynczych plików video WMV. Możesz zachowywać czas, przestrzeń i transfer danych.