HDCopy Download

HDCopy jest darmową aplikacją umożliwiającą wykonanie dokładnej kopii dysków twardych. Program umożliwia nie tylko skopiowanie danych ale także w całości kopiuje ich strukturę umożliwiając perfekcyjne odtworzenie wszystkiego co zawarte została na dysku twardym.