Power Network Manager Download

Power Network Manager jest aplikacją umożliwiającą zdalne uruchamianie, listowani i wyłączanie procesów na stacjach roboczych, zarządzanie usługami, tworzenie i kasowanie plików udostępnionych oraz tworzenie raportów informacji na temat drukarek sieciowych i tych zainstalowanych na poszczególnych stacjach roboczych.