CompControl Download

CompControl to jedna z najmniejszych aplikacji pozwalających na zdalną kontrole nad wybranymi hostami. Aplikacja umożliwia między innymi zarządzanie plikami, wykonywanie zrzutów ekranu oraz ponowne uruchomienie komputera. Program pozwala na łączenie zarówno z komputerami poprzez sieć Internet jak i z komputerami sieci roboczej.