Zip-I-Mage Download

Zip-I-Mage to archiwizer pozwalający na kompresję danych z wykorzystaniem algorytmu ZIP program posiada okno podglądu plików tekstowych PNG, PCD, PCX, PSD, PPD, PSP, RLE, DIB, BMP i JPG co znacznie ułatwi pracę z archiwami zawierającymi dużą ilość materiału graficznego.