Reflector Download

Reflector jest łatwym w obsłudze generatorem automatycznych odpowiedzi na listy z funkcjami przekierowywania listów i powiadamiania o nich. Program zawiera również funkcje kontroli dostępności użytkowników. Program umożliwia zdefiniowanie kilku różnych profili statusów użytkownika, tak aby mógł on zdefiniować swoje własne, najczęściej używane zestawy ustawień przekierowania czy autoodpowiedzi.